แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านหนี้สิน ลูกหนี้ สัญญาเช่า และรายได้ที่เกิดจากการทำสัญญากับลูกค้า

รหัสหลักสูตร : 21/92134/06

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

หลักสูตร แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านหนี้สิน ลูกหนี้ สัญญาเช่า และรายได้ที่เกิดจากการทำสัญญากับลูกค้า

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : บัญชี 6.30 ชั่วโมง
• CPA : บัญชี 6.30 ชั่วโมง

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 6 บทเรียน(2 Prat)
• ความยาว 6 ชั่วโมง 50 นาที

แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ
• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร
Prat : 1 การคำนวณต้นทุนสินค้า

บทที่ 1 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
-หนี้สินและประมาณการหนี้สิน
-หนี้สินตามสัญญาเช่า

บทที่ 2 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
-เทคนิคการบริหารลูกหนี้และปัญหาด้านลูกหนี้
-การวิเคราะห์ลูกหนี้

บทที่ 3 ระยะเวลา 25 นาที
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่มีต่อการดําเนินงาน

บทที่ 4 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15 พร้อมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและต้องระมัดระวัง

บทที่ 5 ระยะเวลา 35 นาที
ประเด็นด้านอื่นๆเกี่ยวกับรายงานการเงิน

บทที่ 6 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที
คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:30 0:0 6:30 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba