เจาะลึกเอกสารหลักฐานเพื่อได้สิทธิ์เสียภาษี VAT 0%

รหัสหลักสูตร : 21/91126/06

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกเอกสารหลักฐานเพื่อได้สิทธิ์เสียภาษี VAT 0%

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : อื่นๆ 2 ชั่วโมง
• CPA : อื่นๆ 2 ชั่วโมง


หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 5 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 24 นาที


แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ
• ได้รับคะแนน 9 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ระยะเวลา 6 นาที
เอกสารหลักฐานในการส่งออกมีอะไรบ้าง

บทที่ 2 ระยะเวลา 19 นาที
ปัญหาเอกสารที่ผู้ส่งออกต้องระวัง

บทที่ 3 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 27 นาที
ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการส่งออก

บทที่ 4 ระยะเวลา 25 นาที
การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 5 ระยะเวลา 7 นาที
บทลงโทษกรณียื่นแบบไม่ครบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 2:0 0:0 2:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba