เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงิน พร้อมประเด็นทางภาษีที่ต้องระวังสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

รหัสหลักสูตร : 21/94224/06

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ - จ่ายเงิน
พร้อมประเด็นทางภาษีที่ต้องระวังสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 10 บทเรียน
• ความยาว 5 ชั่วโมง 30 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน(นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-จ่าย ของบัญชี การเงิน
   - การจัดระบบเอกสารงานการเงินของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
   - การจัดทำระบบและรูปแบบรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ
   - การวางระบบการรับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ เพื่อลดข้อผิดพลาด
   - การแก้ไข้ปัญหาเอกสารทางบัญชี การเงิน แคชเชียร์
   - รู้ทันการใช้เช็คสำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน และแคชเชียร์

ประเด็นทางภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ต้องระวัง
   - ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารรับ-จ่าย จุดที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ต้องระวังเพื่อบันทึกรายจ่ายของกิจการ
   - ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
   - ปัญหาเกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่มักพบบ่อยสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
   - ระบบ e-Withholding Tax สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
   - การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ต้องระวัง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba