หัวหน้างาน กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ HR for Non-HR

รหัสหลักสูตร : 21/7118

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรหัวหน้างาน กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ HR for Non-HR


     หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

บรรดาหัวหน้างานในสายงานต่างๆ ย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดี กับปัญหาเหล่านี้

- คำถาม “การบริหารคนกับการบริหารงาน” อะไร? ยากกว่ากัน
- จะทำอย่างไร? ให้การบริหารคนและงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- “ได้คนทำงาน ไม่ตรงกับงาน ไม่ตรงกับใจ” เพราะเหตุใด? ในฐานะหัวหน้างาน จะต้องทำอย่างไร ?
- ไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Competency ทำให้ไม่สามารถ “ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน” และ “การพัฒนาคน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างผลงาน สร้างคน...ตั้งแต่ “จุดเริ่มต้น” ของคนทำงาน และ “ต่อยอด” ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานในสายงาน
- การดำเนินการลงโทษทางวินัย ต้องดำเนินการอย่างไร?


วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

หัวข้อสัมมนา


1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
- เหตุใด? หัวหน้างานจึงต้องเป็นนักบริหารงานบุคคล
- HRM Functions ที่หัวหน้างานต้องรู้

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- แหล่งงาน...ในการหาผู้สมัครงาน
- ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสรรหาพนักงาน
- ข้อแตกต่างระหว่างการหา “คนนอก” กับ โปรโมท “คนใน”
- การใช้แบบทดสอบ

3. เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับหัวหน้างานในการสรรหาคน
- เหตุใดหัวหน้างานจึงต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
- หัวหน้างานควรมีวิธีการสัมภาษณ์อย่างไร?
- หลักการสำคัญในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
- คำถาม? ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ควรมีลักษณะอย่างไร?

4. หัวหน้างานกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
- องค์กรต้องการคนแบบไหน?
- รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาพนักงาน

5. เทคนิคการใช้ Competency ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
- Competency ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
- การพัฒนาบุคลากรตาม Competency
- การประเมินผลการปฏิบัติด้วย Competency

6. หัวหน้างานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Feedback)

7. หลักการบริหารค่าตอบแทนที่หัวหน้างานควรทราบ
- ข้อคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและปรับเงินเดือน
- หลักการบริหารค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ
- หลักการขึ้นเงินเดือนพนักงาน

8. หัวหน้างานกับการดำเนินการทางวินัย
- ประเภทของพนักงานที่มีปัญหาในการดำเนินการทางวินัย
- วินัยและมาตรการทางวินัยที่หัวหน้างานต้องรู้
- ขั้นตอนการบันทึกโทษทางวินัย
- มาตรการสุดท้ายของการลงโทษทางวินัย

9. ตัวอย่าง : แบบฟอร์มต่างๆ ของ HR for Non HR

10. ถาม-ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba