เจาะประเด็นกรอกแบบภ.ง.ด.50 จากผลประกอบการ 2565 ที่ต้องยื่นในปี 2566 พร้อมจุดตรวจสอบของสรรพากร ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

รหัสหลักสูตร : 21/1388

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เจาะประเด็นกรอกแบบภ.ง.ด.50 จากผลประกอบการ 2565 ที่ต้องยื่นในปี 2566 พร้อมจุดตรวจสอบของสรรพากร ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

• ประมาณการ ภ.ง.ด.51 คลาดเคลื่อน “ในสภาวะที่ไม่ปกติ” จะถือเป็น “เหตุอันสมควร” หรือไม่? มีวิธีการอย่างไร? ที่ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

• รายได้ที่ลดลงในปี 2565 มีผลกระทบอย่างไร? ในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51

• ผลกระทบทางภาษีกรณีรายได้ - รายจ่าย สูงขึ้นหรือลดลงกว่าในสภาวะปกติ

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น 1.5 และ 2 เท่า

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์


หัวข้อสัมมนา

1. เงินได้ที่ต้องเสียภาษี และการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50
• กำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี ขาดทุนสุทธิ หรือรายรับก่อนหักรายจ่าย
• รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

2.ต้นทุนและรายจ่ายเพื่อกรอกแบบภ.ง.ด.50
• ค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน และกรณีใช้สิทธิประโยชน์ทาภาษีได้เพิ่มขึ้น

3.ผลกระทบทางภาษีกรณีรายได้ - รายจ่าย สูงขึ้นหรือลดลงกว่าในสภาวะปกติจากสถานการณ์ Covid-19 หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2565
• รายได้เพิ่มขึ้นมาก
• รายได้หรือยอดขายลดลง/ ไม่มียอดขาย 
• รายได้ที่ค้างชำระ หรือไม่สามารถเรียกเก็บได้
• การตัดหนี้สูญ/ หนี้สงสัยจะสูญ/ ลูกหนี้
• รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์สรรพากร
• ไม่เสียภาษี มีรายจ่ายจากการบริจาคได้หรือไม่
• รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเลิกจ้าง, ค่าชดเชยตามกฎหมาย
• ทำประกันให้พนักงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นในการป้องกัน Covid-19 ลงรายจ่าย
ได้หรือไม่
• รายจ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือเรียกความเชื่อมั่น
• รายจ่ายเนื่องจากการผิดสัญญา/ ค่าเสียหาย/ ค่าปรับจากการส่งมอบสินค้าหรือบริการล่าช้า
• มีโปรโมชั่นมากกว่าปกติ/ ขายขาดทุน
• ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน/ ราคาตลาด

5.ปัญหาและการตรวจสอบเกี่ยวกับ Stock สินค้า ของกรมสรรพากร
• Stock สินค้า ขายของOnline, Onsite
• การยกยอดสินค้าระหว่างปี
• สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย, ค้าง Stock
• สินค้าไม่สามารถเรียกคืนได้

6.การตรวจสอบของสรรพากร จาก ภ.ง.ด.50 ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

7.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 จากรายได้และค่าใช้จ่ายในสภาวะไม่ปกติ

8.ผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ ภ.ง.ด.51 ที่คลาดเคลื่อน
• เหตุอันสมควรในการลดหรืองด เงินเพิ่ม
• การปรับปรุง ภ.ง.ด 51 เพื่อลดเงินเพิ่ม

9.กรณีเลิกประกอบกิจการระหว่างปี ก่อนยื่นแบบภ.ง.ด.50

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba