การตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2267

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• แนวทาง (Framework) ที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน
• ปัจจัยความเสี่ยงที่ตรวจสอบภายจากใช้พิจารณาในกระบวนการทางธุรกิจ
• บทบาทสำคัญของการตรวจสอบภายในสมัยใหม่

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา


1.แนวคิดและความเชื่อที่สำคัญของงานตรวจสอบภายใน

2.โครงสร้างองค์กรและความสำคัญของงานตรวจสอบภายใน

3.แนวทาง (Framework) ที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน

4.ปัจจัยความเสี่ยงที่ตรวจสอบภายในจากการพิจารณาในกระบวนการทางธุรกิจ
- กระบวนการทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในและการตรวจสอบเนื้อหาสาระของตัวเลขทางบัญชีที่สำคัญ
- กระบวนการขายตลอดจนการรับชำระ (Revenue to Receive)
- กระบวนการจัดซื้อตลอดจนการจ่ายชำระ (Procurement to Payment)
- กระบวนการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง (Production and Inventory Management)
- การควบคุมเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร (CAPEX Investment and Fixed Asset Control)
- การจัดการกระแสเงินสด (Treasury Management)
- กระบวนการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือน (Human Resource and Payroll)
- การจัดเตรียมและการรายงานทางการเงิน (Financial Preparation and Reporting)

5.บทบาทสำคัญของการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

6.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบทบาทการตรวจสอบภายใน

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba