การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลในยุค Digital Economy

รหัสหลักสูตร : 21/2320

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลในยุค Digital Economy

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

• วิธีลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือเงินดิจิตอล Cryptocurrency
• มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินดิจิตอล
• รายการทางการค้าที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจตามหลัก Conservative Accounting

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา


1.วิธีลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือเงินดิจิตอล
- เงินตราดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin: BTC) อีเธอร์เรียม (Ether: ETH)
- เหรียญดิจิทัล (Crypto token) หรือ โทเคนดิจิทัล (Digital Token)
- สกุลเงินดิจิทัล (Retail central bank digital currency: retail CBDC)

2. เทคโนโลยีและธุรกรรมในโลกเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่นักบัญชีต้องทราบ
- Payment Tokens
- Asset Tokens
- Initial Coin Offering (ICO)
- Security Token
- Crypto Assets XRP
- Utility Token
- Blockchain
- Cryptocurrencies Exchanges
- Non-fungible token (NFT)

3. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินดิจิตอล
- TAS 1 การนำเสนองบการเงิน
- TAS 2 สินค้าคงเหลือ
- TFRS 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม
- TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- TAS 21 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
- TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

4. รายการทางการค้าที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินดิจิตอล
- เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน
- มูลค่าของสินทรัพย์
- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชําระเงิน

5. รายการค้าและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินดิจิตอล
- การซื้อ-ขาย หรือ การเทรด (Trading)
- การรับรู้กำไรขาดทุน
- การวัดมูลค่ายุติธรรม
- การกำหนดอายุการให้ประโยชน์
- การบันทึกบัญชีทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น


6. กรณีศึกษาและการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba