รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบกับการทำงานขององค์การมหาชน รุ่นที่ 5

รหัสหลักสูตร : 21/1697

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบ
กับการทำงานขององค์การมหาชน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย


หัวข้อสัมมนา


1. UPDATE กฎหมายภาษีปี 2566
• การวางแผนภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ระบบ e-Tax Invoice & e- Receipt
• ระบบ e-Withholding Tax

2. ฐานะหน่วยภาษีขององค์การมหาชน

3. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน

4. ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชน

5. เอกสารรายรับขององค์การมหาชน ในการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
• รายได้หลักของหน่วยงาน
• รายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าเช่า การจำหน่ายสินค้า ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน
• ค่าบริการ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจัดอบรมสัมมนา ค่าเช่าห้องฝึกอบรม/ คอมพิวเตอร์
• การได้รับเงินอุดหนุน เงินบริจาค

6. ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มขององค์การมหาชน
• องค์การมหาชนใดที่อยู่ในระบบ VAT และที่ได้รับยกเว้นVAT
• จะทราบได้อย่างไรว่ากรณีใดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กรณีใดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (NON VAT)
• เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานอื่นๆ
• ปัญหาในการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
• ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อ ภาษีขาย

7. ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
• จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา กับนิติบุคคลต่างกันหรือไม่
• ค่าจ้างทำของ กับ ขายสินค้า มีหลักพิจารณาอย่างไร
• จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
• ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน
• มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติต้องคำนวณภาษีอย่างไร

8. การจ่ายเงินค่าบริการ ค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศมีภาระต้องนำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ. 36 อย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba