Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ

รหัสหลักสูตร : 21/1711

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. (รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. (รออนุมัติ)

• การตัดหนี้สูญ
• รู้จักเงินได้...รู้จ่ายภาษี
• 20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช่วยลดภาษี พร้อมการวางแผนที่กิจการ
ไม่ควรพลาด
• กระทบยอด ภ.ง.ด. 50 กับ ภ.พ.30 ที่สรรพากรมักเพ่งเล็ง
• Update สิทธิประโยชน์ทางภาษี และมาตรการทางภาษีเพื่อวางแผนงานในองค์กร
• การหักค่าเสื่อมเพื่อการวางแผนภาษี

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1.วางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางภาษี
• SMEs
• BOI
• บริษัทจดทะเบียน
• การควบโอนกิจการ

2.วางแผนด้านรายได้
• รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

3.ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ 20 วิธีเพื่อช่วยลดภาระภาษี
• รายจ่ายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จะลงรายจ่ายอย่างไร
• รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินต้องชี้แจงสรรพากรอย่างไร จะมีภาระภาษีมากน้อยแค่ไหน
• สิทธิประโยชน์เมื่อจ้างคนพิการทำงาน
• การควบโอนกิจการ
• การทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆให้กับบริษัทและพนักงานช่วยลดภาษีจริงหรือไม่
• ค่าใช้จ่ายที่สามารถลงรายจ่ายเพิ่มได้
• ค่าปรับลงรายจ่ายกิจการได้หรือไม่
• หนี้สูญกับกิจการ ตัดหนี้สูญอย่างไรให้กิจการไม่เสียประโยชน์
• รายได้จากการขายของต่ำกว่าราคาตลาดจะมีภาระภาษีอย่างไร
• ประเด็นค่ารับรองที่มักมีปัญหากับสรรพากร
• เงินส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้า
• การให้ของขวัญกับลูกค้า พนักงานจะมีภาระภาษีอย่างไร
• บริจาคอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
• การซื้อหนังสืออย่างไรให้ลงรายจ่ายเพิ่มได้
• การส่งพนักงานไปอบรมอย่างไรถึงลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
• รู้แล้วว่าประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีขาด ทางแก้ต้องทำอย่างไรจึงจะเสียหายน้อย
ที่สุด
• เกณฑ์ในการรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีความเหมือนที่แตกต่างที่มักทำให้การคำนวณภาษี
ผิดพลาด
• การใช้สิทธิในการหักค่าเสื่อม เพื่อการวางแผนภาษี
• กรณีเงินปันผลกับการยกเว้นภาษี
• ออกภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรถึงจะลงเป็นรายจ่ายกิจการได้

4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ 15 วิธีช่วยลดภาระภาษี
• ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการนำเข้าสินค้ากับการยกเว้นภาษี
• ภาษีซื้อต้องห้ามให้บวกกลับต้องทำอย่างไร
• บริจาคอย่างไรให้ไร้ VAT
• การออกใบลดหนี้อย่างไรไม่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก
• ใบกำกับภาษีข้ามเดือน ล่าช้าทำอย่างไร
• ส่งเสริมการขาย ออกใบเสร็จอย่างไรไร้ปัญหาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ลด แลก แจก แถม วิธีใดประหยัดที่สุด
• ขจัดปัญหาส่วนลดการค้า, ส่วนลดเงินลด
• ลูกค้าแจ้งว่าใบกำกับภาษีหาย ลูกค้าให้ออกใหม่ต้องทำอย่างไร ใบกำกับภาษีฉบับใหม่
จะมีภาระภาษีหรือไม่ อย่างไร
• การนำสินค้าของกิจการที่ขายไปทำส่งเสริมการขาย
• VAT กับการขายผ่อนชำระโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยส่งผลภาระภาษีอย่างไร
• ปัญหา VAT 0 % ที่กิจการต้องระวัง
• การให้โดยเสน่หา / การกุศลโดยมอบสินค้าแทนเงินให้กับองค์กรสาธารณะ
• จุดที่ต้องระวังกับการยืมสินค้าระหว่างกิจการ

5.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ทำอย่างไรให้รอดปลอดภัยจากการถูกประเมิน
• รวมประเด็นที่มีผลทำให้การกระทบยอด ภ.ง.ด.50กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน
• กรณีการกระทบยอดภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 มีเหตุที่ไม่ตรงกันแต่สรรพากรต้องการให้ตรงกัน
จะทำอย่างไร
• การแก้ไข และข้อพิสูจน์ พร้อมแนวทางในการชี้แจงกับสรรพากรเมื่อการกระทบยอดไม่ตรงกัน

6.การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

7.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba