เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี การเสียภาษีและตรวจสอบของสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8415/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี
การเสียภาษีและตรวจสอบของสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 

• เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
• ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
• เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของธุรกิจนำเข้า - ส่งออก

1). เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า

 • การนำเข้าสินค้า กับการนำเข้าบริการ เอกสารที่ใช้ต่างกันหรือไม่
 • เอกสารใดบ้างที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเสีย VAT
 • กรณีสินค้าในใบขนไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ จะทำอย่างไร

2). เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

 • กรณีส่งออกบริการต้องมีเอกสารใดบ้างเพื่อพิสูจน์ VAT 0
 • กรณีส่งออกสินค้า เอกสารที่สรรพากรมักตรวจสอบมีอะไรบ้าง
 • เอกสารที่ใช้ในการส่งออกที่เป็นทุนและค่าใช้จ่ายในการส่งออก ประกอบด้วยอะไรบ้างที่ใช้เป็นหลักฐานในการเสีย VAT

2. การส่งออกสินค้า เอกสารที่สรรพากรมักตรวจสอบมีอะไรบ้าง

 • ความสำคัญของใบขน
 • กรณีส่งออกจริงแต่ไม่มีใบขนจะมีผลอย่างไร

3. จุดความรับผิดของผู้นำเข้า – ส่งออกทั้งสินค้าและบริการเกิดขึ้นเมื่อใด

 • การนำเข้า-ส่งออกสินค้าและบริการจุดความรับผิดทางภาษีต่างกันหรือไม่และมีผลกับการจัดทำเอกสารอย่างไร

4. กรณีนำเข้าสินค้าเมื่อผ่านพิธีการศุลกากรผู้ประกอบการต้องลงรายงานภาษีซื้อทันทีหรือไม่

5. ใบกำกับภาษีหรือใบรับเงินผู้ประกอบการใช้เป็นหลักฐานในการยื่นให้สรรพากรตรวจสอบได้หรือไม่

6. หลักฐานการติดต่อ Purchase Order (P/O) ทางกรมสรรพากรจะขอดูหรือไม่

 • ถ้าไม่มีให้สรรพากรจะมีผลอย่างไร
 • กรณีต่างประเทศเดินทางมาสั่งของด้วยตัวเองจะใช้เอกสารใดเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อเพื่อให้เป็นการส่งออกที่ได้ VAT 0%

7. ถ้าสินค้านั้นเป็นการนำเข้าภายใต้เงื่อนไข F.O.B หรือ C.I.F สรรพากรจะขอดูหลักฐานอะไร จากผู้ประกอบการ

8. เอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เมื่อสรรพากรขอตรวจ

 • กรณีเป็นผู้ส่งออกเอง
 • กรณีส่งออกแทนตัวการที่อยู่ในต่างประเทศ
 • กรณีสั่งซื้อสินค้าในต่างประเทศ แล้วส่งมอบให้ตัวแทนในไทย
 • กรณีส่งออกผ่าน Freight Forwarder หรือ Shipping
 • กรณีส่งออกโดยทางไปรษณีย์

9. ปัญหาและวิธีแก้ไขกรณีมีและไม่มีเอกสารจาก Shipping เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษี

 • ทำเอกสารสูญหาย
 • ส่งเอกสารไม่ครบ

10.ประเด็น VAT กรณีขายสินค้าหรือให้บริการในเขต EPZ และ FZ

 • การส่งสินค้าหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขต
 • การส่งบริการเข้าไปในเขต

11. ศุลกากรออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องจะทำอย่างไร ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

12. ข้อแนะนำในการจัดทำระบบเอกสาร/ใบขนสินค้าให้กรมสรรพากรตรวจสอบ

13. ประเด็นปัญหาด้านเอกสารที่ผู้นำเข้า-ส่งออกเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

14.Case อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงกับ Invoice ควรทำอย่างไร
 • กรณีรายการสินค้าในใบขนไม่ตรงกับ Invoice จะมีปัญหากับ VAT หรือไม่และจะแก้ไขอย่างไร
 • กรณีทำสัญญาซื้อขายกับประเทศหนึ่ง แต่ใน B/L ระบุ Loading Part เป็นอีกประเทศหนึ่ง จะทำอย่างไร
 • กรณีกรมศุลกากรเรียกเก็บอากรขาเข้า โดยมีค่า INSURANCE แต่ทางผู้นำเข้าไม่ได้เสียจริงจะทำอย่างไร
 • เตรียมรับมือ หากเกิดปัญหาภาษีขึ้นระหว่างดำเนินพิธีการศุลกากร
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนหลวง ร.9 ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba