การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน (Risk Accounting and Risk Management for Accountants)

รหัสหลักสูตร : 21/5075

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน
(Risk Accounting and Risk Management for Accountants)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน ความเสี่ยงด้านบัญชีการเงินเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้น
ในหลายองค์กร และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานทุกธุรกิจฝ่ายบัญชีการเงินจึงควรมีการ
กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง พร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยง
ความสูญเสียทางการเงินสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการรองรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กร
ได้ในอนาคต

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1.บัญชีการเงิน โอกาสของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีอย่างไรบ้าง

2.สิ่งที่กิจการจะได้รับจากการบริหารความเสี่ยงด้านบัญชีการเงิน

3.การควบคุมภายใน และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

4.ประเภทของการควบคุมภายใน สิ่งต้องนำไปประยุกต์กับกระบวนการทำงาน

5.ความหมายของความเสี่ยง และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

6.ความแตกต่างระหว่าง การบริหารความเสี่ยง กับ การควบคุมภายใน

7.การนำองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามแนวคิด COSO มาประเมินด้านบัญชีการเงิน

8.การบริหารความเสี่ยงบัญชีการเงิน ในแต่ละระบบงาน
• ระบบรายได้และการควบคุมลูกหนี้
• ระบบจัดซื้อและการควบคุมเจ้าหนี้
• ระบบการรับเงิน
• ระบบการจ่ายเงิน
• ระบบคลังสินค้า
• ระบบสินทรัพย์ถาวร
• ระบบสารสนเทศ
• ระบบการจัดทำบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน

9. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงบัญชีการเงิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

10. ข้อจำกัดของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อ.คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba