เครื่องมือการทำงานบัญชีด้วยเทคโนโลยี RPA, AI และ OCR

รหัสหลักสูตร : 21/5181

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเครื่องมือการทำงานบัญชีด้วยเทคโนโลยี RPA, AI และ OCR

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 , อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 , อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ธนัย นพคุณ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence)

2. รูปแบบการทำงาน และความฉลาดของเทคโนโลยี AI

2.1 Expert Learning

2.2 Machine Learning

2.3 Deep Learning

2.4 Machine Computer Vision

3. RPA (Robotic Process Automation) คืออะไร

4. ประเภทของ RPA (Attended RPA / Unattended RPA)

5. ความสามารถในการทํางานของ RPA และ ความเหมาะสมของ RPA กับงานด้านต่างๆ

6. ความแตกต่างระหว่าง AI และ RPA

7. การผสานเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มความสามารถของ RPA

8. เทคโนโลยีการแปลงภาพเป็นข้อความ OCR (Optical Character Recognition)

8.1 ข้อดีของ OCR

8.2 กระบวนการและขั้นตอน OCR

8.3 วิเคราะห์ข้อจำกัดและแนวทางการแก้ไข

8.4 การประเมินทางเลือกระบบ OCR

9. AI , RPA และ OCR กับการใช้ประโยชน์ในธุรกิจบัญชี

10. ข้อดีของ AI , RPA และ OCR ต่อการทำงานของนักบัญชี

11. วิเคราะห์ AI , RPA และ OCR กับการนำมาใช้ทำงานส่วนต่างๆของนักบัญชี

- รับข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบ

- วิเคราะห์รายการเพื่อบันทึกบัญชี

- กระทบยอดธนาคาร (Bank Reconcile)

- ปรับปรุงรายการ

- วิเคราะห์งบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยง

- ตรวจสอบรายการ

- จ่ายเงิน AR / ตามเงิน AP

12. ข้อจำกัด ผลกระทบ และความเสี่ยงของการนำ AI , RPA และ OCR มาใช้ในงานบัญชี

13. ตัวอย่างการใช้งาน AI และ RPA ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

14. เปรียบเทียบระบบงานบัญชีการเงินในปัจจุบัน กับ ระบบบัญชีการเงินที่สนับสนุนงานด้วยเทคโนโลยี AI

15. การปรับตัวของนักบัญชีเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อ.ธนัย นพคุณ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba