การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รหัสหลักสูตร : 21/2743

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ
ธุรกรรมแต่ละประเภท
• หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆในการกู้เงินจากต่างประเทศ

วิทยากรโดย อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจกับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

2. วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนในการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน

5.1 วิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐาน (Fundamental Factor)
- Purchasing Power Parity
- The Monetary Approach
- The Interest Rate Approach
- The Balance of Payments Approach
- The Portfolio Balance Approach
5.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical Factor)

6. การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท

- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
- การแปลงสกุลเงิน (Currency Swaps)
- สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด(Currency Option)
- สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ (Forward Rate Agreement (FRA) )
- สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Interest Rate Swaps)
- ข้อดีและข้อจำกัดของ Forward และ Option
- ข้อแตกต่างของการทำ Forward และ Option

7. วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท
- การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่าง ๆ
- การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า
- วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการ

8. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

- กรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจำ

9. หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงต่างๆในการกู้เงินจากต่างประเทศ


10. การเลือกสกุลเงินในการซื้อ/ขายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba