การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2239

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ
• จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นที่จะไปสู่การเกิดรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
• กรณีศึกษาการวิเคราะห์และคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

2. กิจการประเภทใดที่ต้องใช้ Deferred Tax

3. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม TAS12

4. วิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย VS วิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

5. ขั้นตอนและวิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6. ผลแตกต่างชั่วคราวที่นำไปสู่การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7. การรับรู้และวัดมูลค่าภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8. สรุปความแตกต่างระหว่างวิธีปฏิบัติทางบัญชี VS ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายการที่สำคัญในงบการเงิน

9. กรณีศึกษาการวิเคราะห์และคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

10. การแสดงรายการภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11. การเปิดเผยข้อมูลตาม TAS12

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba