การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard Power BI Desktop เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/5166

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard Power BI Desktop
เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

-

ผู้สอบบัญชี

นับแบบไม่เป็นทางการได้
  • วิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ผ่านเครื่องมือ Business Intelligence
  • เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนองานบัญชีการเงินให้มีสีสันด้วย BI Desktop
  • เพื่อการนำเสนอผู้บริหาร การตัดสินใจ ด้วยการนำเสนอความสัมพันธ์ของข้อมูล

โดย อ.อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1.Business Intelligence & Data Analytics แนวคิดและประโยชน์ของ Dashboard ในงานบัญชี

2. การวิเคราะห์เครื่องมือในการสร้าง Business Intelligent / Dashboard
2.1 Data Sources (Excel / Json / SQL Server)
2.2 BI Tools (Sap / Salesforce / Qlik / Grow)

3. สิ่งที่ควรรู้สำหรับงานบัญชีเกี่ยวกับ Power BI Desktop (Free Version)
3.1 การทำงานของ Power BI Desktop และการเลือกใช้โปรแกรม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร
3.2 การลงทะเบียนสมัครโปรแกรมใช้งาน Power BI Service และการเชื่อมต่อ Software As Service ผ่าน Power BI
3.3 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop และการใช้งาน Cloud Service

4. องค์ประกอบของ Power BI Desktop (Data View / Data View Layout / Data Categorization)

5. การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสำหรับ Power BI Desktop และการแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop เพื่อให้การประมวลผลข้อมูล การตัดสินใจ ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการสรุปผลที่ผิดพลาด และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล Relationship เพื่อใช้เป็นแกนหลักในการอ้างอิง

6. การนำเสนอรายงาน Dashboard ในรูปแบบ Visualization เช่น แผนภูมิวงกลม ตัวแบ่งส่วนข้อมูล(Slicer) ให้ง่ายต่อความเข้าใจและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

7. การใช้งานและการเชื่อมโยงกับ Power BI Service
7.1 นำหน้ารายงานการนำเสนอ Upload ขึ้น Power BI Service
7.2 การเผยแพร่รายงานในรูปแบบต่างๆ ผ่าน Copy html code

8. Case Studies

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อ.อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba