Office No Syndrome : ปลดล็อค 14 Syndrome ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5201

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Office No Syndrome :
ปลดล็อค 14 Syndrome ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

หัวข้อสัมมนา

1. ภาวะทางจิตใจที่ทำให้เกิด Syndrome ในการทำงาน
2. เพิ่มคุณค่าในการทำงานด้วยการทำความรู้จักตนเอง - เข้าใจผู้อื่น
3. ประเมินพฤติกรรมตนเอง คุณมีภาวะ Syndrome หรือไม่
4. ภาวะ Syndrome ที่เกิดขึ้นบ่อยในที่ทำงาน พร้อมวิธีการรับมือและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
    4.1 Imposter syndrome (ภาวะการบั่นทอนตัวเอง)
      • ทำอย่างไรเมื่อรู้สึกว่า “ตัวเองไม่เก่งพอ”
      • สาเหตุของความตั้งใจหยุดความสำเร็จของตัวเอง และวิธีการแก้ไข
    4.2 Superman syndrome / Workplace martyr syndrome (ภาวะการเสียสละเกินพอดี)
      • ข้อดี/ข้อเสียของ “การเสียสละในการทำงาน”
      • เสียสละอย่างไรไม่ให้กดดันตัวเอง
      • ทำถูกหรือไม่ เมื่อไม่ไว้ใจเพื่อนร่วมงาน เอางานของเพื่อนมาจัดการเอง
      • How to หยุดคิดว่าการขอความช่วยเหลือทำให้คุณดูไร้ความสามารถ
    4.3 Duck syndrome (ภาวะเหน็ดเหนื่อยของคนที่ปากบอกไหว)
      • ลักษณะของคนประเภท Duck syndrome
      • ทำอย่างไรเมื่อ “ปากบอกไหวแต่ใจเหนื่อย”
    4.4 Tall poppy syndrome (ภาวะของคนที่โดดเด่นจนเป็นภัยกับตัวเอง)
      • โดดเด่นอย่างไรไม่ให้แปลกแยกและเสียความมั่นใจในตัวเอง
      • การบริหารทีมงานแบบ Grow together
    4.5 Toxic boss syndrome / Queen bee syndrome (ภาวะหัวหน้างาน Toxic)
      • ลักษณะของหัวหน้างานประเภท Toxic boss และ Queen bee
      • หัวน้างานเป็นพิษ หรือเราคิดไปเอง
      • เทคนิคการรับมือและทำงานร่วมกับ Toxic Boss และ Queen bee
    4.6 Workplace violence syndrome (ภาวะความรุนแรงในที่ทำงาน)
      • ลักษณะ “ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน” ที่มักเกิดขึ้น
      • เราจะหยุดความรุนแรงในที่ทำงานได้อย่างไร
    4.7 Ostrich syndrome (ภาวะการหนีปัญหา)
      • ลักษณะของ “คนชอบหนีปัญหา”
      • เหตุผลของการหนีปัญหา
      • เทคนิคการเผชิญหน้ากับปัญหา พร้อมวิธีการแก้ไข
    4.8 Guilty vacation syndrome (ภาวะรู้สึกผิดในวันหยุดพักผ่อน)
      • การจัดการความคิด “หยุดงานอย่างไรให้ไม่รู้สึกผิด”
      • วิธีสร้าง Work-Life Balance อย่างมีประสิทธิภาพ
    4.9 Post-vacation syndrome (ภาวะซึมเศร้าหลังวันหยุด)
      • การขจัด “อาการซึมเศร้าหลังวันหยุด”
      • สร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างไร
    4.10 Workplace stress syndrome (ภาวะความเครียดในที่ทำงาน)
      • ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ความเครียดในที่ทำงาน”
      • เทคนิคการลดความเครียดและความกดดันด้วยตัวเอง
    4.11 Brain fog syndrome (ภาวะสมองล้า)
      • สัญญาณเตือนภาวะสมองล้า ภัยเงียบของคนทำงานที่ไม่ควรมองข้าม
      • สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสมองล้า และวิธีฟื้นฟูให้สมองล้ากลับมาแข็งแรง
    4.12 Survivor syndrome (ภาวะอารมณ์เมื่อรอดจากการเลิกจ้าง)
      • ผลกระทบทางจิตใจเมื่อบริษัทมีนโยบายลดพนักงาน
      • อยู่อย่างไร เมื่อเพื่อนไป แต่เรารอด
    4.13 Pin-Drop syndrome (ภาวะความเงียบในที่ทำงาน)
      • การสื่อสารอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิด “ภาวะความเงียบในที่ทำงาน”
      • เทคนิคการกระตุ้นเพื่อให้กล้าแสดงความคิดเห็นในการทำงาน
    4.14 Short-timers syndrome (ภาวะการทำงานในระยะเวลากระชั้นชิด)
      • บริหารงานอย่างไรเมื่อเวลามีจำกัด
      • เทคนิคการบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน
5. Group Discussion : อยู่ร่วมกันอย่างไร เมื่อ “เรา-ผู้อื่น” มีภาวะ Syndrome


 

   


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba