ก้าวสู่การบริการอย่างมืออาชีพ Professional Service

รหัสหลักสูตร : 21/7267

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ก้าวสู่การบริการอย่างมืออาชีพ Professional Service


     หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

       
       การบริการ คือ จุดยุทธศาสตร์ความสำเร็จของธุรกิจ และในทางกลับกันก็อาจจะกลายเป็นจุดเปราะบางสู่ความล้มเหลวได้เช่นกัน หากบุคลากรที่ทำงานบริการเหล่านั้น ขาดซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ Attitude (ทัศนคติ) Abilities (ทักษะความสามารถ) Attempt (ความทุ่มเท) และ Aim (ทิศทาง)
       ในหลักสูตรนี้ จะทำให้ทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรได้ด้วยบทบาทของงานบริการนั่นเอง


วิทยากรโดย อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้อสัมมนา

1. การปรับทัศนคติใหม่ ให้คิดบวก เพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมรับงานบริการ
2. รู้จัก “ธรรมชาติของงานบริการ” ด้วย Hi-VIP
3. เข้าใจ 20 ธรรมชาติของคนเพื่อการจัดการอย่างเหมาะสมกับงานบริการ
4. Game Workshop: "ปลูกและปลุก" บริการได้ดีด้วย “เกิดและตื่น" 4 มิติ
5. การเรียนรู้งานบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้บริการ
    5.1 ก่อนบริการ (Before Service) “M-I-N-D”
          - Mental Flexibilities จิตใจที่ยืดหยุ่น
          - Inspire Yourself to work การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานบริการ
          - Never give up to do something การมีความมุ่งมั่นในการสู้กับปัญหาอุปสรรค
          - Dedicate การอุทิศตนในการบริการ ไม่มีศักดิ์ศรี มีทิฐิ
    5.2 ขณะบริการ (During Service) “S-E-R-V-I-C-E”
          - Sensitive to customer needs ไวต่อความต้องการของลูกค้า
          - Enthusiasm to service ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
          - Respect for others การให้เกียรติผู้อื่นในฐานะแขก ผู้มาใช้บริการ ผู้มีอุปการะคุณ
          - Voluntariness จิตอาสาช่วยเหลือ ทำอะไรบางอย่างเพื่อลูกค้า
          - Intercommunication wisely ชาญฉลาดในการสื่อสารกับผู้คนที่มาใช้บริการ
          - Courtesy การมีมารยาท สุภาพ อ่อนน้อมกับผู้มาใช้บริการ
          - Empathy ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
    5.3 การรับมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Take Heat by H-E-A-R-T Techniques ดับอารมณ์โกรธลูกค้าด้วยใจ)
          - Hear them out ตั้งใจฟังปัญหาลูกค้าให้ออก
          - Empathy แสดงความเห็นอกเห็นใจลูกค้าต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
          - Apologize ขอโทษ แสดงความรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
          - Recovery เสนอสิ่งชดเชยเท่าที่สามารถทำได้ อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้
          - Thank you ขอขอบคุณลูกค้าอีกครั้งที่เปิดเผยข้อบกพร่องให้เราทราบ
    5.4 การจัดการกับคนที่ยุ่งยากลักษณะต่าง ๆ เช่น โวยวาย ช่างติ เรื่องเยอะ ฯลฯ
    5.5 หลังบริการ (After Service) “CRM” ได้แก่ การจดจำรายละเอียด การเก็บสถิติพฤติกรรมการซื้อ/ใช้บริการ การนำสถิติพฤติกรรมลูกค้ามาวิเคราะห์ การออกแบบกลยุทธ์การกระตุ้นการซื้อ/ใช้บริการ การเพิ่มยอดขายและความภักดีในการบริการ เป็นต้น
6. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อต่อยอดความสำเร็จ
7. สรุปประเด็นการเรียนรู้และสิ่งที่พึงปฏิบัติในการทำงานบริการ

  

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba