กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7101/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน
(อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจถึงความสำคัญ และแนวทางการทำกลยุทธ์ของการบริหารค่าจ้าง-เงินเดือนที่ ท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

หัวข้อสัมมนา

1. ใครเป็นคนกำหนดค่าจ้าง ?

2. ระบบค่าตอบแทนประกอบด้วยอะไรบ้าง?
• ค่าตอบแทนทางตรง
• ค่าตอบแทนทางอ้อม

3. หลักการการบริหารค่าจ้าง

4. นักบริหารค่าตอบแทนคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร และมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง

5. กลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนเป็นอย่างไร

6. กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ไม่ถูกต้อง และวิธีการแก้ไขควรทำอย่างไร

7. กลยุทธ์การกำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามวุฒิกรณี ผู้สมัครจบใหม่และกรณีผู้สมัครมีประสบการณ์ทำงาน

8. โครงสร้างเงินเดือนกับโครงสร้างค่าจ้างต่างกันอย่างไร

9. การประเมินค่างาน (Job Evaluation – JE) คืออะไร องค์กรจะประเมินค่างานได้อย่างไร

10. การประเมินค่างาน และการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน สัมพันธ์กันอย่างไร

11. โครงสร้างเงินเดือน กระบวนการและกิจกรรมในการทำ โครงสร้างเงินเดือนมีอะไรบ้าง
• ความสำคัญและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง เงินเดือน
• วิธีการประเมินค่างาน และการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน สัมพันธ์กันอย่างไร และมีวิธีการอย่างไร
• การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างเงินเดือนและ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเงินเดือน
• Broadband คืออะไร เหมาะกับองค์กรแบบไหน?
• สูตรและศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือน

12. เมื่อทำโครงสร้างเงินเดือนเสร็จจะมีผลกระทบอะไรบ้าง

13. แนวคิดและสูตรที่ใช้ในการปรับเงินเดือนเชิงกลยุทธ์ เพื่อประสิทธิภาพและลดปัญหาระหว่างคนเก่า-คนใหม่

14. ประเด็นและกรณีศึกษาน่ารู้เกี่ยวกับ “เงินเดือน” และ “ค่าจ้าง” ที่ผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรพลาด

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba