การนำเสนอข้อมูลทางบัญชีด้วย Advanced Excel Charts

รหัสหลักสูตร : 21/5112

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การนำเสนอข้อมูลทางบัญชีด้วย Advanced Excel Charts

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชั่วโมง


• วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ผ่าน 8 Charts เพื่อการนำเสนออย่างน่าสนใจ
• เพิ่มความสวยงามการนำเสนอข้อมูลแบบรูปภาพและแผนภูมิ
• สื่อสารข้อมูลบัญชีการเงินกับผู้บริหารให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

บรรยายโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี วิธีการตีความ วิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสม

2. การใช้เครื่องมือใน Excel ได้แก่ Charts และ Sparkling ในการจัดทำแผนภูมิต่างๆ

3. วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวเลข เช่น ค่าใช้จ่าย รายได้ กำไร ด้วยการนำเสนอ
การเปลี่ยนแปลงตัวเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเงินสด การเปลี่ยนแปลงยอดขายสินค้า
ด้วย Water Fall Chart

4. สัดส่วนองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายและการควบคุมรายการทางบัญชีด้วย Band Chart

5. การใช้จ่ายเงินเปรียบเทียบงบประมาณด้วย Thermometer Chart เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
กำหนดเป้าหมายด้านรายได้และวัดประสิทธิภาพ KPI

6. การติดตามรายได้จากการขายและบริการด้วย Gauge Chart

7. การประเมินผลการดำเนินงาน เช่น ยอดรายได้ ผลกำไรสุทธิ ด้วย Bullet Chart

8. การนำเสนอโครงสร้างของกำไรสุทธิ ด้วย Funnel Chart โดยนำเสนอแบบแผนภูมิแท่ง
กับนำเสนอรูปแบบแผนภูมิทรงกรวย 3 มิติ

9. การนำเสนอยอดขายเปรียบเทียบรายผลิตภัณฑ์ ด้วย Waffle Chart โดยการเปรียบเทียบ
สัดส่วนของข้อมูล เช้น รายได้ตามผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายจำแนกตามแผนก

10. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่มีพฤติกรรมคงที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ด้วย Step Chart

11. การนำแผนภูมิทางบัญชีรวมเป้น Dashboard เพื่อการนำเสนออย่างง่ายและน่าสนใจนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba