“รายได้” ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 และ NPAEs บทที่ 18 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4153/3Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-“รายได้” ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
และ NPAEs บทที่ 18

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี
บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อ.วิทยา เอกวิรุฬห์พร

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs บทที่ 18 เรื่อง รายได้
3. รายได้หลักและรายได้อื่น ทางบัญชีการเงิน มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไร
4. การรับรู้รายได้ และการบันทึกรายการทางบัญชี เกณฑ์การรับรู้รายการ
ในลักษณะธุรกิจต่างๆ

- ขายสินค้าในกรณีทั่วไป
- การให้บริการในกรณีต่างๆ เช่น บริการสมาชิก ประกันภัย
- การให้บริการที่มีการขายสินค้าร่วมด้วย
- การขายสินค้าแบบมีการรับประกันความพึงพอใจโดยการรับคืนสินค้า
- การขายสินค้าแบบมีส่วนลดส่งเสริมการขายประเภทต่างๆ เช่น ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า
ส่วนลดปริมาณ
- การขายสินค้าโดยการส่งออกนอกประเทศ หรือการส่งเข้าไปในเขตปลอดอากร
หรือขายให้สถานทูต
- ตัดสินค้าออกไปจากรายงานสินค้าเพราะเหตุต่างๆ เช่น ด้อยคุณภาพ, ส่งของขาดไป
การส่งสินค้าไปทดสอบคุณภาพ ต้องบันทึกรายได้หรือไม่
5. การวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอรายได้ ให้สอดคล้องกับช้อเท็จจริง
โดยการวิเคราะห์รายได้ หรือเปรียบเทียบย้อนหลัง

6. Update คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับใหม่กำหนด
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba