50 ประเด็นสำคัญ Check-list ประเมินความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/3907/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

50 ประเด็นสำคัญ Check-list ประเมินความเสี่ยง
ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จ.ชลบุรี)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 


บรรยายโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

Module 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และมีอะไรบ้าง? (ข้อมูลทั่วไป / ข้อมูลอ่อนไหว)
3. ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องคุ้มครองมีประเภทใดบ้าง?
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. บทลงโทษที่ผู้กระทำผิดกฎหมายฉบับนี้มีโทษสูงสุด 5 ล้านบาท

Module 2 : 50 ประเด็น Check List สำคัญ ในการประเมินความเสี่ยง
และการจัดการ
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
1. เอกสารสำหรับไว้อ้างอิงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้
(การสร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรม / Capacity Building and Awareness Raising)
3. การจัดตั้งคณะทำงาน PDPA ภายในหน่วยงาน (PDPA Working Team)
และการแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้
4. รายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน (Privacy Policy and Codes of Practice)ในเอกสารจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญมีอะไรบ้าง และมีขอบเขตอย่างไร?
5. รายการของข้อมูลที่ทุกหน่วยงานต้องเกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการอย่างไร?
6. มีระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดเก็บข้อมูล
7. ประเด็นการขอความยินยอม
• การบอกวัตถุประสงค์การเก็บ การใช้เข้าใจอย่างชัดเจน
• การจัดทำแบบการขอความยินยอม (Consent form)
• กรณีพนักงานเก่า ลูกค้าเก่า และคู่ค้าเก่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร
• กรณีพนักงานใหม่ลูกค้าใหม่และคู่ค้าใหม่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
• ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)
8. กิจกรรมใหม่แต่จะต้องใช้ข้อมูลเดิม จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
9. ข้อมูลที่จัดเก็บไว้หากมีเพิ่มเติมแก้ไขจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร?
10.การส่งข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังหน่วยงาน จะต้องมีสัญญาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
11.การจัดทำข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่มีการจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Processing Agreement)
12.กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นชาวต่างชาติจะได้รับความคุ้มครอง
จากกฎหมายฉบับนี้หรือไม่
13.กรณีลูกค้า คู่ค้า Auditor มาตรวจเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
14.การกำหนดอายุการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะใช้หลักเกณฑ์ใด
15.การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อสังคม จะต้องทำอย่างไร ฯลฯ

Module 3 : การสรุปผลประเมินและคำแนะนำในการจัดการ / ถาม-ตอบปัญหา

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba