กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในคลังสินค้า

รหัสหลักสูตร : 21/3379

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในคลังสินค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 

วิทยากรโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา 

หัวข้อสัมมนา

1. งานคลังสินค้า ควรมีการออกแบบโครงสร้างหน่วยงาน อย่างไร?
2. มาตรการเบื้องต้น ที่องค์กรควรกระทำเพื่อลดปัญหา การทุจริตในงานด้านคลังสินค้า
3. งานด้านคลังสินค้า องค์กรควรมีการออกแบบกระบวนการทำงาน
เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม อย่างไร?
4. ทฤษฎี 3 เหลี่ยม ทุจริต สิ่งที่องค์กรต้องเรียนรู้เพื่อหามาตรการเชิงป้องกัน
5. ประเด็นปัญหา...เกี่ยวกับการทุจริตในงานคลังสินค้า เทคนิคการตรวจสอบ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน กรณีต่างๆ
6. ผลประโยชน์ใดบ้าง? ที่ก่อให้การทุจริตในคลังสินค้า
7. ฝ่ายงานใด? ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ในกระบวนการงานคลังสินค้า เพื่อป้องกันการทุจริต
8. เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Techniques) สินค้าคงคลัง และความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น (Risk Implications) ในคลังสินค้า
9. การดำเนินการเกี่ยวกับจุดควบคุม (Control Points) ในทุกกระบวนการในการบริหารคลังสินค้า
10.เทคนิคสำคัญ...ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานที่เข้าข่ายการทุจริต
(Red Flags on Behavioral to Fraud)
11.กรณีศึกษาต่างๆ : ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในงานคลังสินค้าพร้อมแนวทางแก้ไข
12.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba