ประเด็นปัญหาภาษีอากร และเอกสารทางภาษี-บัญชี สำหรับงานจัดซื้อ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1702Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรประเด็นปัญหาภาษีอากร และเอกสารทางภาษี-บัญชี สำหรับงานจัดซื้อ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ


พิเศษ!! Promotion อบรมหลักสูตรเดือน พฤษภาคม 2565

เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
*สําหรับหลักสูตร ราคาตั้งแต่ 2,700 บาทขึ้นไป (ราคายังไม่รวม VAT)
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

 • เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี การเงิน ต้องรู้
 • จัดซื้ออย่างไรให้ ถูกต้อง บริษัทไม่ถูกสรรพากรประเมินจากการจัดซื้อ
 • รวมประเด็นปัญหา : ใบเสร็จรับเงิน > ใบกํากับภาษี > ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ต้องมีข้อความอะไรบ้าง > ตวรจสอบอย่างไร > สูญหายต้องทําอย่างไร
 • 10 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องระวัง

วิทยากรโดย อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

 1. การตรวจสอบแหล่งซื้อ สิ่งที่นักจัดซื้อต้องระวังเพื่อประโยชน์ในทางภาษีของกิจการ
 2. การเจรจา ต่อรองราคา กับภาระภาษีที่นักจัดซื้อควรทราบ
 3. เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีที่ฝ่ายจัดซื้อไม่ควรพลาด
 4. การตกลงซื้อสินค้าควรมีเอกสารใดบ้างเพื่อความปลอดภัยของกิจการเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ
  • ใบขอซื้อ
  • ใบสั่งซื้อ
  • ใบเสนอราคา
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • บิลเงินสด
  • ใบกำกับภาษี
  • ใบลดหนี้
  • ใบเพิ่มหนี้
 1. ประเด็นภาษีที่ฝ่ายจัดซื้อต้องทราบ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ประเด็นรายจ่ายต้องห้าม
 1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่จัดซื้อไม่ควรพลาดเพื่อลดงานตรวจสอบของฝ่ายบัญชี
 2. ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อควรทราบ
 3. รายการในใบกำกับภาษีเต็มรูปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อต้องตรวจสอบ
  • รายการบังคับที่ต้องมีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 1. เอกสารหลักฐานที่ต้องเก็บไว้ให้สรรพากรตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. เอกสารหลักฐานที่ต้องขอจาก Supplier ก่อนการซื้อหรือจ้าง
 3. ปัญหาด้านเอกสารหลักฐานทางภาษีและวิธีแก้ไข
 4. จะทำอย่างไรถ้าจัดซื้อได้รับใบกำกับภาษีปลอม
 5. ใช้ใบกำกับภาษีปลอมมีความผิดอย่างไรและจัดซื้อต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่
 6. สินค้าโปรโมชั่น (Promotion) จัดซื้อต้องแจ้งฝ่ายอื่นหรือไม่และมีประเด็นภาษีอย่างไร
  • ของที่แถมมากับสินค้าที่ซื้อ
  • ซื้อแบบมีส่วนลด
  • ซื้อแบบสะสมยอดซื้อ
  • การส่งสินค้าก่อนชำระราคาใบกำกับภาษีจะได้รับเมื่อใด
 1. ปัญหาภาษีในการจัดซื้อ
  • ส่งของแต่ไม่ออกใบกำกับภาษี จัดซื้อจะทำอย่างไร
  • ชำระเงินก่อนที่จะได้รับของ
  • ส่งใบสั่งซื้อ [PO] แต่ของยังไม่ได้ ผู้ขายออกใบกำกับภาษีให้ก่อนได้หรือไม่
  • ซื้อจากแหล่งราคาถูกแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินจัดซื้อจะต้องทำอย่างไร
  • ความเสียหายจากการไม่มีเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
 1. สิ่งที่ฝ่ายจัดซื้อต้องรู้ในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด
 2. 10 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดซื้อต้องระวัง
 3. การขอให้ฝ่ายบัญชีออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้รับจ้าง จัดซื้อต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้ฝ่ายบัญชีบ้าง


เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba