เทคนิคการขอความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun) (มกราคม 2565)

รหัสหลักสูตร : 21/3594FBR

กำหนดการสัมมนา

สามารถเลือกวัน-เวลาอบรมเองได้

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


เทคนิคการขอความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. ความยินยอม (Consent) คืออะไร? มีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ในการขอ
ความยินยอมอย่างไร?

• ความยินยอมเป็นฐานในการประมวลผลได้ในกรณีใด
• เงื่อนไขของความยินยอม (Requirements of Consent)
• ข้อควรระวังในการจัดการความยินยอม
• ข้อมูลที่เก็บรวบรวมก่อน กฎหมายบังคับใช้ จะต้องดำเนินการขอความยินยอมหรือไม่
• ข้อควรระวังเกี่ยวกับความยินยอมระหว่างบุคคล ที่อำนาจต่อรองไม่เท่ากัน

2. การขอความยินยอมในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาประมวลผลข้อมูล
• การทำตลาดแบบตรง (direct market)
• ระบบสมาชิกสะสมแต้ม (Loyalty program)
• การใช้ข้อมูลเครือข่ายสังคม (Social Network)
• การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ (Online Behavioral Advertisement)
• การขอความยินยอมจากผู้เยาว์

3. ตัวอย่าง: การขอความยินยอม (Consent) ตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. การใช้ฐาน Lawful Basis หลักการเบื้องต้นของกฎหมาย ที่ได้รับการยกเว้นโดย
ไม่ต้องขอความยินยอมมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง


5. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูล


เงื่อนไขการอบรม ผ่าน Facebook Live Rerun (หลักสูตรที่สามารถเลือกวันอบรมได้)

1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
3.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
4. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม และวิทยากรจะอบคำถาม
ให้ภายหลังการอบรม
6. กลุ่มการอบรมออนไลน์สามารถเปิดชมย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน
7.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun (สามารถเลือกวันอบรมได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba