สรุปประเด็นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs ที่มีการปรับปรุง และแนวปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs ที่ต้องใช้มาตรฐาน PAEs

รหัสหลักสูตร : 23/4151

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสรุปประเด็นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs
ที่มีการปรับปรุง และแนวปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs
ที่ต้องใช้มาตรฐาน PAEs

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี
ยสาธารณะเรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ของกิจการ NPAEs
กรณีที่กิจการต้องการตีราคาทรัพย์สิน จะต้องบันทึกรายการอย่างไร

2.ประเด็นของกิจการ NPAEs ที่ดำเนินธุรกิจประเภทให้เช่า ต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า หรือไม่

3.กิจการ NPAEs ต้องการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มีแนวปฏิบัติและวิธี
การจัดทำอย่างไร เช่น กรณีบัญชีป้องกันความเสี่ยง

4.กิจการที่ใช้มาตรฐาน NPAEs แต่ต้องการปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน PAEs เพื่อเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการอย่างไร

5.สรุปความแตกต่างของมาตรฐาน PAEs กับ NPAEs ฉบับสำคัญ

6.มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs จะมีการปรับปรุงหรือไม่ และมีทิศทางอย่างไร

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba