คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีอากร (หลักสูตรใหม่ปี 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/1802

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีอากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่งโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่งโมงได้


วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานภาษีที่ธุรกิจควรจัดทำ
    - ประโยชน์ที่จะได้จากการทำคู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร
    - ทำคู่มือปฏิบัติงานภาษีอย่างไรให้เหมาะสมกับกิจการ
    - การเตรียมการก่อนทำคู่มือปฏิบัติงาน
   
2. เจาะลึก การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้านภาษีอากร
    - การวิเคราะห์ธุรกิจและระบบงานบัญชีขององค์กร
    - เทคนิคการเขียนผังการทำงานด้านบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญ
    - กระบวนการจัดทำ "คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร"

3. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีเงินได้นิติบุคคล


4. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  

5. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

7. การประมวลผลการทำคู่มือปฏิบัติด้านภาษีทั้งระบบของกิจการ เพื่อความถูกต้องและใช้งานได้จริง

8. 20 ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba