การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจากงบการเงิน พร้อมกรณีศึกษา

รหัสหลักสูตร : 23/4141

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจากงบการเงิน พร้อมกรณีศึกษา

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของการทุจริต ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการเกิดทุจริต และประเภทของการทุจริต
- คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย
- ยักยอกสินทรัพย์
- ตกแต่งงบการเงิน

2. ความหมายของการทุจริตในงบการเงิน และปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริต

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การกระทำที่ถือเป็นการทุจริตในงบการเงินที่นักบัญชี
ต้องระวัง

- การรับรู้สินทรัพย์ และประเมินมูลค่า ไม่ถูกต้อง
- การรับรู้หนี้สิน ไม่ครบถ้วน
- รับรู้รายได้ เร็วเกินไป
- การรับรู้ค่าใช้จ่าย ไม่ตรงตามรอบบัญชี
- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
- การซ่อนหนี้สินนอกงบการเงิน

4. การวิเคราะห์ระดับผลกระทบของการทุจริต เพื่อการกำหนดกระบวนและการตรวจหา
การทุจริตในงบการเงิน


5. แนวทางการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

6. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในงบการเงินที่นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ต้องทราบ

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงเเรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba