เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ (Transfer Pricing)

รหัสหลักสูตร : 21/8328/15

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,885 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,955 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


วิทยากรโดย อาจารย์สาโรช ทองประคำ


หัวข้อสัมมนา

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามกฎหมาย Transfer Pricing

2. รูปแบบอื่นที่สรรพากรมองว่าอาจมีความสัมพันธ์กันมีลักษณะอย่างไรบ้าง

3. การมีข้อกําหนดด้านพาณิชย์หรือด้านการเงินระหว่างบริษัทในเครืออย่างไรที่จะถือว่ามีการถ่ายโอนกําไร

4. ประเด็นที่สรรพากรจะมองว่าเป็นการถ่ายโอนกําไรระหว่างกันมีประเด็นใดบ้าง

5. วิธีการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของสรรพากร (Adjustment)

6. หากกิจการถูกสรรพากรปรับเรื่องของรายได้และรายจ่ายจะมีผลในการตรวจสอบภาษีประเด็นอื่นๆด้วยหรือไม่

7. เหตุอันสมควรที่ไม่ถือเป็น Transfer Pricing ตามกฎหมายยังคงสามารถชี้แจงได้หรือไม่

8. ผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีการหาราคาตลาดปฏิบัติตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ได้หรือไม่

9. ประเด็นด้านรายได้ที่จะถือว่าต้องจัดทํารายงานตามมาตรา 71 ตรี

10. วิธีการการจัดทํา Local file, Master file, Country by Country Report

11. บริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทํารายงาน Transfer Pricing Documentation

12. วิธีการจัดทํารายงาน Disclosure Form เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

13. การขอคืนภาษีกรณีที่ถูกสรรพากรลดรายจ่ายลง (Tax Refund)

14. โทษปรับที่กําหนดในกฎหมายไม่เกิน 200,000 บาทปรับอย่างไร

15. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba