บัญชีดิจิทัล กระบวนการและขั้นตอนระบบงานบัญชีแบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/5180

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรบัญชีดิจิทัล กระบวนการและขั้นตอนระบบงานบัญชีแบบอัตโนมัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ราชิต ไชยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. บัญชีดิจิทัลคืออะไร ภาพรวมระบบงานบัญชีดิจิทัล

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ (Automatic account recording)

3. องค์ประกอบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในระบบงานบัญชีดิจิทัล

4. กระบวนการและขั้นตอนการบันทึกบัญชีดิจิทัล

5. ตอบโจทย์ระบบงานบัญชีดิจิทัลและกึ่งอัตโนมัติ

    5.1 ความเหมือนและความต่าง

    5.2 จุดแข็งและจุดอ่อน

    5.3 กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและกรณีที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุง

6. ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สำคัญในระบบบัญชีดิจิทัล (OCR แปลงภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ)

7. การเริ่มต้นเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิทัลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจริง

    7.1. การวิเคราะห์ธุรกิจ

    7.2. การวิเคราะห์กระบวนการในงานบัญชี การเงิน และภาษี

    7.3. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

    7.4. การออกแบบระบบ

    7.5. การวิเคราะห์เครื่องมือและการปรับปรุงระบบ

    7.6. การออกแบบแผนงาน ขั้นตอน และการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิทัล

8. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีดิจิทัล

9. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบงาน

10. ระบบการจัดการข้อมูลแบบคลาวน์ (Cloud) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานออนไลน์ และการควบคุมความเสี่ยงเรื่องการจัดเก็บข้อมูล

11. Case Study ตัวอย่างการใช้งานจริงจากโปรแกรมบัญชีดิจิทัล

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อ.ราชิต ไชยรัตน์

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba