เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36 และอนุสัญญาภาษีซ้อน(จ.อยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 21/8300/17

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36 และอนุสัญญาภาษีซ้อน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


- เตรียมรับมือกฎหมาย e-Service บังคับใช้ 1 กันยายน 2564
- ปัญหาภาษีกรณีสรรพากรเก็บ VAT จากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างประเทศ เช่น Apple, Google, Facebook, Line, Netflix, YouTube ฯลฯ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

1. เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

2. หลักการพิจารณาประเภทเงินได้และการนําส่งภาษี

3. ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศที่มี PE และไม่มี PE ในไทย

4. ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ

5. การให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการหัก ณ ที่จ่ายและนําส่งภาษี (e-Withholding Tax)

6. การลดการซ้ำซ้อนจากการจัดเก็บภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อนมีหลักเกณฑ์อย่างไร

7. กรณีทําสัญญาในประเทศหรือมีคําสั่งซื้อจากไทยแต่สินค้าไม่ผ่านไทยจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

8. การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

9. การเครดิตภาษีกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในไทยจะนําไปเครดิตที่ต่างประเทศได้หรือไม่
หลักฐานในการขอเครดิตภาษี


10. การนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนบริษัทต่างประเทศ

11. ปัญหาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36

12. กรณีไม่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภพ.36 แต่ได้ยื่นและเสียภาษีไปแล้วจะนํามาเครดิตได้หรือไม่

13. การตรวจสอบการจ่ายเงินไปต่างประเทศของเจ้าหน้าที่สรรพากร

14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035 244-333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba