Top skills to be the best accountants ทักษะสำคัญเพื่อการทำงานของนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/5182

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTop Skills to be the best Accountants

ทักษะสำคัญเพื่อการทำงานของนักบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ


- รวมสุดยอดทักษะที่นักบัญชีทุกคนจำเป็นต้องมี
- เทคนิคที่จะช่วยบริหารจัดการตนเองและงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงทุกทักษะ

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1.Self-motivation Skills : ทักษะการสร้างแรงจูงใจในตนเอง
- การสร้าง Passion แรงผลักดันที่ดีในการทำงานบัญชี
- ทำอย่างไรให้นักบัญชีไม่ให้เกิดภาวะ Burnout / Brownout

2. Time Management Skills : ทักษะการบริหารเวลา
- การสร้าง Productive Routine ให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- จัดการงานอย่างไรให้เสร็จตามกำหนด

3. Strategic Planning Skills : ทักษะในการวางแผน
- ขั้นตอนในการวางแผนงานสำหรับนักบัญชีเพื่อให้งานมีประสิทธิผล
- เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการทำงาน

4. Problem Solving & Decision-Making Skills : ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
- การแก้ไขและป้องกันปัญหาในการทำงานมิให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- วิธีที่ควรใช้เมื่อนักบัญชีต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ

5. Communication and Interpersonal Skills : ทักษะการสื่อสารระหว่างฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ความสัมพันธ์ของการฟังและการพูดเพื่อสร้างความคล่องตัวในการทำงาน
- สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งใจและงาน

6. Advisory Skills : ทักษะการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
- คุณสมบัติของการเป็นที่ปรึกษาและการเป็นผู้แนะนำที่ดี
- การให้คำปรึกษาและแนะนำที่ถูกต้องกับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และผู้บริหาร

7. Adaptability Skills : ทักษะความสามารถในการปรับตัว
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานบัญชีการเงินที่นักบัญชีต้องปรับตัว
- ปรับตัวอย่างไรให้เก่ง และสร้างผลดีให้กับองค์กร

8. Transdisciplinarity Skills : ทักษะการเรียนรู้และเข้าใจหลักการด้านอื่นๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี
- บัญชีกับแนวคิดทางธุรกิจ
- บัญชีกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9. Data Analytical Skills : ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงิน
- วิธีการนำข้อมูลบัญชีการเงินต่างๆ มาวิเคราะห์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- โปรแกรมที่นิยมใช้ในส่วนงาน Data Analytics

10. Confidentiality skills : ทักษะการรักษาความลับและข้อมูลขององค์กร
- การป้องกันความเสี่ยงของข้อมูลทางบัญชีการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
- IT Security พื้นฐานที่นักบัญชีต้องรู้

11. IT Skills : ทักษะด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี
- บทบาทของนักบัญชีกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
- เทคโนโลยีใดบ้างที่ช่วยปรับกระบวนการทำงานบัญชีการเงินได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba