สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตตัวเลขทางบัญชีเพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/2101

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตตัวเลขทางบัญชีเพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

หัวข้อสัมมนา

1. ตัวเลขทางบัญชีสะท้อนอะไรบ้างของกิจการ

2. ความสําคัญของข้อมูลทางการบัญชีสําหรับนักบัญชี

3. ตัวเลขทางบัญชีและตัวเลขในงบการเงินที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจและเพื่อนำเสนอ

4. 7 จุดสำคัญการสังเกตตัวเลขทางบัญชี เช็คความผิดปกติของกิจการ

5. การตั้งข้อสังเกตตัวเลขรายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

6. การตั้งข้อสังเกตตัวเลขค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติ

7. ตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้น ต่ำกว่าคู่แข่ง สะท้อนอะไรกิจการ

8. การเทียบค่าเฉลี่ยตัวเลขกำไรขั้นต้นในธุรกิจเดียวกัน

9. การสังเกตตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่าย แต่ละเดือน

10. การสังเกตตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบแต่ละปี

11. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกําไรสะสมของกิจการ

12. อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นที่ลดลง

13. เครื่องมือการวิเคราะห์ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

14. การวิเคราะห์แผนการลดต้นทุน ที่ได้ผลชัดเจน

15. การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินใช้ในการบริหาร

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba