Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun) (สิงหาคม 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/3902FBR

กำหนดการสัมมนา

สามารถเลือกวัน-เวลาอบรมเองได้

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการขอความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย ดร.ชำนาญ เงินดี

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้าระหว่างประเทศ
2. ความแตกต่างระหว่าง INCOTERM 2010 กับ INCOTERM 2020 มีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร?
3. รายละเอียดและแนวปฏิบัติ INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ฉบับล่าสุด !!!
บังคับใช้ 1 มกราคม 2563
4. ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อ และผู้ขาย ที่จะต้องประเด็นและสาระสำคัญของ INCOTERM 2020 ที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าระหว่างประเทศ ที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวัง
5. ข้อควรระวัง และ ความเสี่ยง ของ INCOTERM 2020 แต่ละประเภทเพื่อป้องกันความเสียหาย และ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
6. ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการอบรม ผ่าน Facebook Live Rerun (หลักสูตรที่สามารถเลือกวันอบรมได้)

1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
3.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
4. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม และวิทยากรจะอบคำถาม
ให้ภายหลังการอบรม
6. กลุ่มการอบรมออนไลน์สามารถเปิดชมย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน
7.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ชำนาญ เงินดี

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun (สามารถเลือกวันอบรมได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba