Perfect English e-mail Writing (Case Studies) : การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5027Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Perfect English e-mail Writing (Case Studies)
: การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline• จบปัญหาอีเมลที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
• เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ
• เน้นตัวอย่างการเขียน e-mail ในวาระต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน
• ฝึกเขียนจริง ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มพร้อมเฉลยข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงแก้ไข

วิทยากรโดย อ.อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา


1. e-mail structure, content and styles

2. e-mail Organization

3. Case Studies : ฝึกเขียน e-mail ในวาระต่างๆ
• Showing Appreciation/Congratulations การแสดงความชื่นชมยินดี
• Condolences การแสดงความเสียใจ
• Apologies การกล่าวขอโทษ
• Get-Well Wishes การแสดงความห่วงใย
• Enquiries & Requests การสอบถาม และแสดงความต้องการ
• To make approaches การขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือ
• Reminders การแจ้งเตือน (นัดหมาย/ติดตามงาน)
• Replies การโต้ตอบ,ตอบกลับ
• Reservation การจอง (เดินทาง/ห้องพัก)
• Transmitting Information การถ่ายทอด/ส่งต่อข้อมูล

4. Incorrect Examples : สิ่งที่มักเขียนผิด พร้อมวิธีการแก้ไข

5. e-mail Writing Tips

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba