ปลุกความเป็นผู้นำเชิงรุก ของหัวหน้างาน Think & Act like a Proactive Leader (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live)

รหัสหลักสูตร : 21/7919FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,177 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


  ปลุกความเป็นผู้นำเชิงรุก ของหัวหน้างาน
Think & Act like a Proactive Leader

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

1. สถานการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบการทำงานและการปรับเปลี่ยน เพื่อความสำเร็จ
- The Power of Leaders พลังของผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง
- SOAR Analysis เพื่อการวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพลิกบทบาทผู้นำ Reactive to Proactive Leaders
- กรอบความคิดแบบผู้นำเชิงรุก (Proactive Leaders Mindset)
- คุณลักษณะสำคัญของผู้นำเชิงรุก (Traits of Proactive Leaders)
- Role Model ของผู้นำยุคใหม่ กรณีศึกษาจากผู้นำทั่วโลก

3. ปรับเพื่อเปลี่ยน คิดและทำอย่างผู้นำเชิงรุก (Think & Act like
a Proactive Leader)
- มองวิสัยทัศน์ระยะยาว (Long-term Vision)
- การเพิ่ม Productivity ให้กับงาน
- คิดริเริ่มแบบผู้นำเชิงรุก (Initiative)
- ทักษะความเร่งด่วนในการทำงาน (Sense of Urgency)
- เสริมจุดแกร่งให้ทีมงาน (Utilize Team Strengths)
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
ฯลฯ

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leaders))

เงื่อนไข
1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
6. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
7. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
8. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
9. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba