สรุปประเด็นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs ที่มีการปรับปรุง และแนวปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs ที่ต้องใช้มาตรฐาน PAEs (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live)

รหัสหลักสูตร : 23/4151FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 749 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,070 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปประเด็นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs
ที่มีการปรับปรุง และแนวปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs
ที่ต้องใช้มาตรฐาน PAEs

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


Promotion ! เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 2 ท่าน
รับส่วนลดทันที 200 บาท
(สําหรับหลักสูตร เดือน มิถุนายน 2564 ราคาหลักสูตรละ 500 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากรโดย อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1.ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี
ยสาธารณะเรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ของกิจการ NPAEs
กรณีที่กิจการต้องการตีราคาทรัพย์สิน จะต้องบันทึกรายการอย่างไร

2.ประเด็นของกิจการ NPAEs ที่ดำเนินธุรกิจประเภทให้เช่า ต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐาน
การายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า หรือไม่

3.กิจการ NPAEs ต้องการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มีแนวปฏิบัติและวิธี
การจัดทำอย่างไร เช่น กรณีบัญชีป้องกันความเสี่ยง

4.กิจการที่ใช้มาตรฐาน NPAEs แต่ต้องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเป็นมาตรฐาน PAEs เพื่อเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการอย่างไร

5.สรุปความแตกต่างของมาตรฐาน PAEs กับ NPAEs ฉบับสำคัญ

6.มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs จะมีการปรับปรุงหรือไม่ และมีทิศทางอย่างไร

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
5. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
7. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
8. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้ภายใน 1 วัน
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
รอ 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba