HR กับการทำงานรูปแบบใหม่ Remote Working (หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/7948FBR

กำหนดการสัมมนา

สามารถเลือกวัน-เวลาอบรมเองได้

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 535 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 856 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


HR กับการทำงานรูปแบบใหม่ Remote Working

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

กลุ่มอบรมออนไลน์มีระยะเวลาเข้าเรียนได้ 3 วัน

เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.

วิทยากรโดย อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)

หัวข้อสัมมนา

1. การปรับตัวขององค์กร ในยุค Remote Working
• ความสำคัญและบทบาทของ HR ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working
2. checklist ฟังก์ชั่นงานของ HR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ
Remote Working 
ขององค์กร
• การจัดสรรเวลา (Work Hour) ให้สอดคล้องกับการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work)
• การวิเคราะห์อัตรากำลังคน สำหรับการทำงานระยะไกล (Workforce Planning)
• การสรรหาพนักงานในรูปแบบออนไลน์ (Remote Recruiter)
• การปรับระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (Com & Ben)
• การประเมินผลพนักงานในการทำงานแบบ Remote Working
• การพัฒนาทักษะพนักงาน (Reskill-Upskill)
• การสร้างวัฒนธรรมและการดึงดูดใจพนักงาน (Culture & Engagement)
• การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของ HR
• การวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อปรับปรุงข้อกำหนด นโยบายในการทำงาน
3. ปัญหายอดฮิตจากการใช้ Remote Working ภายในองค์กรและแนวทางในการขจัด
• การบริหารเวลา (Time & Priority Management)
• การสร้างความร่วมมือ (Collaboration)
• การสื่อสารในการทำงาน (Communication)
• การสร้างความเชื่อใจ (Trust)
• การดูแลสภาพจิตใจของพนักงานในช่วง WFH (Mental Health)
4. Tips for Efficiency in Remote Working

เงื่อนไขการอบรม ผ่าน Facebook Live Rerun  (เฉพาะหลักสูตรที่สามารถเลือก
วันอบรมได้)
1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ [email protected]
4. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
5. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
6. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
7. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์สอบถามคำถามในระหว่างอบรมได้ และวิทยากรจะตอบคำถามให้
ภายหลังอบรม
8. กลุ่มอบรมออนไลน์สามารถเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน

*** ห้ามบันทึกเสียงภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun (สามารถเลือกวันอบรมได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba