Highlight Function in Excel for Accounting (Workshop) : สูตรลัด Excel สำหรับงานบัญชี (หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/5162FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

Highlight Function in Excel for Accounting (Workshop)
สูตรลัด Excel สำหรับงานบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1.Excel ช่วยงานบัญชีได้อย่างไรบ้าง

2. การสร้างสูตร Excel ด้วยฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

• แนวทางในการออกแบบแผ่นงานให้สามารถสร้างฟังก์ชั่นหรือสูตรการคำนวณต่างๆ โดยสามารถเติมข้อมูลแล้วสูตร
หรือฟังก์ชั่นสามารถคัดลอกเองได้โดยอัตโนมัติ และสูตรที่สร้างไว้เมื่อแก้ไขสามารถทำให้แผ่นงานแก้ไขในส่วนอื่นๆ
โดยไม่ต้องใช้คำสั่งคัดลอกสูตร

3. ฟังก์ชั่นการรวมผลและสรุปตัวเลขทางการบัญชี
• การใช้ฟังก์ชั่นรวมผลอย่างมีเงื่อนไขด้วย SUMIFS AVERAGEIFS COUNTIFS เพื่อช่วยในการสรุปข้อมูลทาง
การบัญชีและการเงิน เช่น การสรุปค่าใช้จ่ายในของสาขาที่กำหนดและช่วงเวลาที่ต้องการ

4. ฟังก์ชั่นทางการเงินที่ประยุกต์กับงานบัญชี
• การประยุกต์ฟังก์ชั่น IRR RATE PMT NPER ในการช่วยในงานบัญชี เช่น การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ
เงินลงทุนในหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของการซื้อหรือขายผ่อนชำระ การหาจำนวนเงินที่ผ่อนชำระธนาคาร การหา
จำนวนงวดผ่อนชำระธนาคาร โดยมีการสอนการสร้างตารางตัดจำหน่ายดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง

5. ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในงานบัญชี
• การใช้ฟังก์ชั่นค้นหา VLOOKUP MATCH INDEX CHOOSE ซึ่งช่วยในการค้นหาข้อมูลจากรหัส การดึงข้อมูล
จากตารางข้อมูลโดยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลที่ได้เพื่อนำไปใช้งานต่ออย่างถูกต้อง และมีการประยุกต์
VLOOKUP และ CHOOSE เพื่อทดแทน IF กรณีที่มีคำตอบจำนวนมาก

6. ฟังก์ชั่นตรรกะ เพื่อควบคุมทิศทางการคำนวณตัวเลขทางบัญชี
• การใช้ฟังก์ชั่น IF เพื่อใช้ในการหาคำตอบตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งยังมีการนำ AND OR มาใช้ร่วมในกรณี
ที่เงื่อนไขมีความซับซ้อน

7. ตัวอย่างการสร้างสูตรเพื่อจัดทำกระดาษทำการ 6 ช่อง
• ฝึกปฏิบัติโดยการนำงบทดลองมาสร้างโมเดลการคำนวณ เมื่อมีการเติบข้อมูลในงบทดลองแล้วคัดลอกสูตรต่างๆ
กระดาษทำการจะต้องแสดงงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินได้อย่างถูกต้อง

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba