เจาะประเด็นกรอกแบบภ.ง.ด.50 จากผลประกอบการ 2563 "ในสภาวะที่ไม่ปกติ" พร้อมจุดตรวจสอบของสรรพากร ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (หลักสูตรใหม่ ปี 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/1430FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นกรอกแบบภ.ง.ด.50 จากผลประกอบการ 2563
"ในสภาวะที่ไม่ปกติ" พร้อมจุดตรวจสอบของสรรพากร
ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


- รายได้ที่ลดลงในปี 2563 มีผลกระทบอย่างไร? ในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51
- จุดที่สรรพากรเพ็งเล็งและตรวจสอบจะมีวิธีการรับมืออย่างไร?
- การเตรียมเอกสาร พร้อมวิธีการตอบคำถามสรรพากรแบบมืออาชีพ
- รับฟรี!! ตัวอย่างหนังสือการยื่นขออนุมัติเหตุอันสมควรต่อสรรพาก
 

ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ปี 2563 ที่มีความผิดปกติจากปีก่อน

2. ผลประกอบการจากสถานการณ์ Covid-19 ในปี 2563 จะมีผลกระทบกับ
การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ด้านรายได้-รายจ่ายอย่างไร

- รายได้/ ยอดขายลดลง/ ไม่มียอดขาย
- รายได้ที่ค้างชำระ หรือไม่สามารถเรียกเก็บได้
- การตัดหนี้สูญ/ หนี้สงสัยจะสูญ/ ลูกหนี้
- รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์สรรพากร
- เป็น SMEs ดูฐานรายได้อย่างไร ในการใช้สิทธิรายจ่าย 3 เท่าจากการคงสภาพการจ้างงาน
- ทำประกันให้พนักงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นในการป้องกัน Covid-19
ลงรายจ่ายได้หรือไม่
- รายจ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือเรียกความเชื่อมั่น
- รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเลิกจ้าง, ค่าชดเชยตามกฎหมาย
- ไม่เสียภาษี มีรายจ่ายจากการบริจาคได้หรือไม่
- รายจ่ายเนื่องจากการผิดสัญญา/ ค่าเสียหาย/ ค่าปรับจากการส่งมอบสินค้าหรือบริการล่าช้า
- มีโปรโมชั่นมากกว่าปกติ/ ขายขาดทุน
- ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน/ ราคาตลาด

3. ปัญหาเกี่ยวกับ Stock สินค้า การยกยอดสินค้าระหว่างปี, สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย,
ค้าง Stock, สินค้าไม่สามารถเรียกคืนได้

- ประเด็นการตรวจสอบ Stock สินค้า ของกรมสรรพากร

4. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 จากรายได้และค่าใช้จ่ายใน
สภาวะไม่ปกติ


5. ผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ ภ.ง.ด.51 ที่คลาดเคลื่อน

6. การตรวจสอบของสรรพากร จาก ภ.ง.ด.50 ที่มีสถานการณ์ผิดปกติของปี 2563


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ [email protected]
4. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
5. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
7. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
8. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้ภายใน 1 วัน
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba