การวางแผนภาษีของธุรกิจในยุคของการปรับเปลี่ยน

รหัสหลักสูตร : 21/8034FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีของธุรกิจในยุคของการปรับเปลี่ยน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1.ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการและผลทางภาษี

2.การให้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาษีที่จะกระทบต่อกิจการ

3.ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการและการเสียภาษี

4.เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการวางแผนภาษี

5.การวางแผนภาษีนิติบุคคล
- รายได้-รายจ่าย
- การประมาณกำไรสุทธิ
- การใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การใช้ขาดทุนสะสม
- การขอส่งเสริมการลงทุน
- การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างคุ้มค่า

6.การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การเลือกวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์
- การวางแผนในการทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

7.การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Tax Point กับการวางแผนภาษี
- การวางแผนภาษีจากการออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การขอคืน/การเครดิตภาษี

8.การวางแผนภาษีจากกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการเสียภาษีทั้งหมดของกิจการ

9.การบริหารจัดการสต็อกสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและภาษีสูง

10.ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเสียภาษี และการวางแผนภาษีของกิจการ
จะปรับอย่างไร


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
5. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
7. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
8. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้ภายใน 1 วัน
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba