PDPA for IT : เตรียมความพร้อมด้านไอที ให้รองรับ PDPA(หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/3590FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-

PDPA for IT : เตรียมความพร้อมด้านไอที ให้รองรับ PDPA(หลักสูตร Rerun)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

เตรียมระบบไอทีให้ตอบโจทย์กฎหมาย ไขแนวทางปฏิบัติ พร้อมวิธีการนำไปใช้ จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

 • ภาพรวมกฎหมายและผลกระทบต่องานไอที
 • แนวทางการบริหารจัดการระบบไอที
 • ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ต้องเตรียม
 • แนะนำเครื่องมือที่ใช้ป้องกันระบบตามมาตรฐาน
 • เอกสารสำคัญต่างๆ ที่ใช้ในการกำกับดูแล
 • ไขข้อข้องใจประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ

 

วิทยากรโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

หัวข้อสัมมนา

 

ภาพรวมกฎหมายและผลกระทบต่องานไอที

 • ขอบเขต นิยามของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
 • แนวทางการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการแจ้งต่างๆ ที่กระทบต่อการเก็บข้อมูลของไอที
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายไอทีที่ต้องรู้
 • ผลกระทบของกฎหมายต่อระบบไอทีภายในองค์กร

การบริหารจัดการระบบไอที ให้สอดคล้องตามกฎหมาย

 • แนวทางและขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • แนวทางการกำกับดูแลและควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร
 • แนวทางในการจัดทำเอกสารสำหรับควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • แนวทางและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงและช่องโหว่ของระบบไอที
  ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • แนวทางกำหนดนโยบายทางด้านไอที(IT Policy) และการบังคับใช้

การรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีที่สอดคล้องตามกฎหมาย

 • แนวทางการวางระบบป้องกันการขโมยข้อมูล(Hack)หรือนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ
 • แนวทางการปฏิบัติเมื่อข้อมูลรั่วไหล(Data Leak) และวิธีการรับมือที่เหมาะสม
 • มาตรฐานการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันระบบที่ตามมาตรฐาน

 • แนะนำการใช้เครื่องมือ (ฟรี) ที่ใช้ในการทำ Data Protection Policy
 • แนะนำอุปกรณ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันข้อมูลรั่วไหล

ริวิวเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการนำไปประยุกต์ใช้(Workshop)

 • เอกสารสำคัญในการกำกับดูแลที่ต้องมี

ไขข้อข้องใจประเด็นปัญหาต่างๆ

 • รวมประเด็นปัญหาสำคัญและพบมากที่สุด และประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุป ณ ตอนนี้
 • กรณีศึกษาต่างๆ ประเด็นที่ต้องระวัง

 

เงื่อนไข
1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba