เจาะประเด็นกรอกแบบภ.ง.ด.50 จากผลประกอบการ 2563 "ในสภาวะที่ไม่ปกติ" พร้อมจุดตรวจสอบของสรรพากร ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (จ.ชลบุรี) (หลักสูตรใหม่ ปี 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/1388/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นกรอกแบบภ.ง.ด.50 จากผลประกอบการ 2563
"ในสภาวะที่ไม่ปกติ" พร้อมจุดตรวจสอบของสรรพากร
ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

โปรโมชั่นพิเศษ!!!
จองอบรมล่วงหน้า ตั้งแต่ 20 เม.ย. - 10 พ.ค. 2564
รับส่วนลด 400 บาท พร้อมหน้ากากอนามัย 1 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์ 1 หลอด ทุกที่นั่ง
(สำหรับหลักสูตร 26 เม.ย. - 31 พ.ค. 2564 ราคา 3,900 บาทขึ้นไป ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น) 

• รายได้ที่ลดลงในปี 2563 มีผลกระทบอย่างไร? ในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51

• จุดที่สรรพากรเพ็งเล็งและตรวจสอบจะมีวิธีการรับมืออย่างไร?
• การเตรียมเอกสาร พร้อมวิธีการตอบคำถามสรรพากรแบบมืออาชีพ


วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์


หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ปี 2563 ที่มีความผิดปกติจากปีก่อน

2. ผลประกอบการจากสถานการณ์ Covid-19 ในปี 2563 จะมีผลกระทบกับ
การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ด้านรายได้-รายจ่ายอย่างไร

• รายได้/ ยอดขายลดลง/ ไม่มียอดขาย
• รายได้ที่ค้างชำระ หรือไม่สามารถเรียกเก็บได้
• การตัดหนี้สูญ/ หนี้สงสัยจะสูญ/ ลูกหนี้
• รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์สรรพากร
• เป็น SMEs ดูฐานรายได้อย่างไร ในการใช้สิทธิรายจ่าย 3 เท่าจากการคงสภาพการจ้างงาน
• ทำประกันให้พนักงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นในการป้องกัน Covid-19
ลงรายจ่ายได้หรือไม่
• รายจ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือเรียกความเชื่อมั่น
• รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเลิกจ้าง, ค่าชดเชยตามกฎหมาย
• ไม่เสียภาษี มีรายจ่ายจากการบริจาคได้หรือไม่
• รายจ่ายเนื่องจากการผิดสัญญา/ ค่าเสียหาย/ ค่าปรับจากการส่งมอบสินค้าหรือบริการล่าช้า
• มีโปรโมชั่นมากกว่าปกติ/ ขายขาดทุน
• ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน/ ราคาตลาด

3. ปัญหาเกี่ยวกับ Stock สินค้า การยกยอดสินค้าระหว่างปี, สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย,
ค้าง Stock, สินค้าไม่สามารถเรียกคืนได้

• ประเด็นการตรวจสอบ Stock สินค้า ของกรมสรรพากร

4. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 จากรายได้และค่าใช้จ่ายในสภาวะ
ไม่ปกติ


5. ผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ ภ.ง.ด.51 ที่คลาดเคลื่อน

6. การตรวจสอบของสรรพากร จาก ภ.ง.ด.50 ที่มีสถานการณ์ผิดปกติของปี 2563

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba