บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

รหัสหลักสูตร : 21/3593

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(DPO) ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


DPO ตำแหน่งที่ต้องมี / ควรต้องมีในองค์กร เพื่อความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หลักสูตรนี้
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับ DPO หรือ ผู้ที่ต้องการนำความรู้เรื่อง PDPA ไปปรับใช้งานจริงใน
องค์กร ต้องการเปิดมุมมองการทำงาน ไอเดียใหม่ๆ แนวทางที่ถูกต้อง เข้าใจความสามารถ เทคโนโลยี
ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และข้อจำกัด ตลอดจนเรียนรู้ตัวอย่างโครงการหรือธุรกิจ
ที่เป็นระดับมืออาชีพ เช่น บริษัท Social Media ต่าง ๆ เป็นต้น
• ข้อดี-ข้อเสีย ของการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) กับการแต่งตั้งบุคลากรภายในองค์กร
• ความรับผิดตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล (DPO)
• สำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ควรผ่านหลักสูตรPDPA พื้นฐานมาแล้ว


บรรยายโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

หัวข้อสัมมนา

1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer
; DPO) 
ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

2.ความสำคัญของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล (DPO) ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล


3.คุณสมบัติสำคัญในการพิจารณา คัดเลือกให้รับหน้าที่ เป็น DPO
• พื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับ DPO
• ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
• การรับรองหรือวุฒิบัตรต่างๆ
• คุณสมบัติทางการที่กฎหมายกำหนด

4.ข้อดี-ข้อเสีย ของการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) กับ การแต่งตั้งบุคลากรภายใน
องค์กรจะต้องพิจารณาอย่างไร?


5.บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ DPO
• การให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
• การควบคุม ดูแล การเก็บรวบรวม เปิดเผยใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
• การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

6.เสริมพื้นฐานหลักคิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ให้แน่น และลึกซึ้ง
• ความเข้าใจสำคัญเรื่องฐานกฎหมาย การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
• หลักคิด หลักปฎิบัติกรณีกฎหมายบางประเด็น ไม่ชัดเจน
• กฎหมายมาตราหลัก ๆ ของ PDPA และ การทำงาน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

7.เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
• Data Leak Protection
• Tokenization
• Data Encryption
• Anonymization
• Generalization
• Biometrics and AI

8.ตัวอย่าง และ วิธีการเขียน Privacy Policy, Privacy Notice และ Consent Form
• ความแตกต่างระหว่าง Privacy Policy, Privacy Notice และConsent
• วิธีการเขียน และรูปแบบการเขียนให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย
• ตัวอย่าง : Privacy Policy, Privacy Notice และConsent

9.แนวคิดการทำ Data Protection Impact Assessment (DPIA)
•การทำ Data Protection Impact Assessment (DPIA)
•อภิปรายตัวอย่างโครงการที่มีความเสี่ยงสูง/ต่ำ
•ความเสี่ยงในแง่ปริมาณข้อมูล และ ความอ่อนไหว
•อภิปรายตัวอย่างมาตรการที่นำมาใช้ลด/จัดการ ความเสี่ยง

10.ตัวอย่างการพัฒนาระบบหรือบริการ ให้รองรับ PDPA/ GDPR ขั้นก้าวหน้าพร้อมเสริม
มุมมองการตลาด และธุรกิจ

11.แนวโน้มอนาคต และ ไอเดียใหม่ ๆ ในการจัดการ ความเป็นส่วนตัว

12.ความรับผิดตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (DPO) มีอะไรบ้าง

13.ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba