การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/3370

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดระบบและบริหารคลังสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 

หัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้า
2. หลักการบริหารพื้นที่และการจัดสถานที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
- ขนาดของคลังกับการเข้าออกของสินค้า
- ลักษณะการเก็บรูปแบบต่างๆ
- การจัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการภายในคลัง ให้คุ้มค่า
3. เทคนิคการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า (หัวใจสำคัญของงานคลังสินค้า)
- วิธีการตรวจรับสินค้า (Receiving)
- การจัดเก็บสินค้า (Storing)
- การจ่ายสินค้า
4. การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้า-ส่งออก
5. การบันทึกการรับ-จ่ายเพื่อให้มีการควบคุมจำนวนคงเหลืออย่างทันกาล (Update real time)
6. เทคนิคการตรวจนับ STOCK โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า
7. จัดการงานเอกสารในงานคลังสินค้า ไม่ให้มีปัญหากับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี
- การจัดทำรายงานประเภทต่างๆ
- Bin card Stock card
- เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับ จ่าย จัดเก็บ
8. เทคนิคการตรวจนับและตรวจสอบในงานคลังสินค้า
- เวลาเหมาะสมสำหรับการตรวจนับ (Suitable Timing Count)
- ขั้นตอนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Process of Counting)
- การตรวจนับและตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล ป้องกันการทุจริต (Protection of Dishonesty)
- ปัญหาการนับสินค้าไม่ตรงสต็อกจะปฏิบัติอย่างไร มีทั้งขาดทั้งเกิน
9. วิธีบริหารจัดการกับของเหลือเศษซาก เก่าค้างสต็อก ตกรุ่น ล้าสมัย มีตำหนิ
10. วิธีการควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
11. ถาม-ตอบ ปัญหาในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba