HR กับการทำงานรูปแบบใหม่ Remote Working (หลักสูตรใหม่ 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/7948FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 535 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 856 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


HR กับการทำงานรูปแบบใหม่ Remote Working

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)

หัวข้อสัมมนา

1. การปรับตัวขององค์กร ในยุค Remote Working
• ความสำคัญและบทบาทของ HR ในรูปแบบการทำงานแบบ Remote Working
2. checklist ฟังก์ชั่นงานของ HR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ
Remote Working 
ขององค์กร
• การจัดสรรเวลา (Work Hour) ให้สอดคล้องกับการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work)
• การวิเคราะห์อัตรากำลังคน สำหรับการทำงานระยะไกล (Workforce Planning)
• การสรรหาพนักงานในรูปแบบออนไลน์ (Remote Recruiter)
• การปรับระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (Com & Ben)
• การประเมินผลพนักงานในการทำงานแบบ Remote Working
• การพัฒนาทักษะพนักงาน (Reskill-Upskill)
• การสร้างวัฒนธรรมและการดึงดูดใจพนักงาน (Culture & Engagement)
• การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของ HR
• การวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อปรับปรุงข้อกำหนด นโยบายในการทำงาน
3. ปัญหายอดฮิตจากการใช้ Remote Working ภายในองค์กรและแนวทางในการขจัด
• การบริหารเวลา (Time & Priority Management)
• การสร้างความร่วมมือ (Collaboration)
• การสื่อสารในการทำงาน (Communication)
• การสร้างความเชื่อใจ (Trust)
• การดูแลสภาพจิตใจของพนักงานในช่วง WFH (Mental Health)
4. Tips for Efficiency in Remote Working

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba