สรุป "ย่อ" รายงานทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์สำหรับผู้บริหาร

รหัสหลักสูตร : 21/2168Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสรุป "ย่อ" รายงานทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์สำหรับผู้บริหาร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


- วิธีการสรุป “ย่อ” รายงานทางการเงินให้กระชับ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
- การออกแบบสื่อ การนำเสนอ และการจัดวาง โครงสร้างของการสรุปย่ออย่างเป็นสัดส่วน
- แนวทางในการนำเสนอ งบการเงิน อย่างย่อ เพื่อนำเสนอทิศทางและรายละเอียดสาระที่สำคัญ

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1.วิธีการสรุปย่อรายงานทางการเงินให้กระชับเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2.แนวทางในการนำเสนอรายงานทางการเงินอย่างย่อ เพื่อให้เห็นรายละเอียดและสาระสำคัญ

3.การออกแบบสื่อ การนำเสนอ และการจัดวางโครงสร้างของการสรุปย่ออย่างเป็นสัดเป็นส่วน 

4.วิธีการสรุปรายละเอียด งบการเงิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร
- สรุปเนื้อหาให้ตรงประเด็น
- ปรับแต่งประโยคให้กระชับและชัดเจน
- รูปประโยค และข้อความเชิงบวก

5.วิธีการเลือกใช้ภาพถ่าย กราฟ และแผนภาพอธิบายประกอบเพื่อนำเสนอการสรุปย่องบการเงิน

6.กรณีศึกษา ตัวอย่างการสรุปย่องบการเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ
- Growth Strategy
- Cost Reduction
- การนำเสนองบการเงินเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
- วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
- สถานการณ์วิกฤติ
- สถานการณ์ COVID - 19

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในคอมพิวเตอร์ (ที่มีกล้องและลำโพง) โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไม่ต่ำกว่า10 mb เพื่อสื่อสารกับวิทยากร และเพื่อนร่วม Class รวมถึงการแชร์ไฟล์เอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
5. ผู้เข้าอบรมต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริง ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนเข้าอบรม
6. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมมาแล้วเท่านั้น (กำหนดจำนวนผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
/ 1 User )
7. ผู้เข้าอบรมควรเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการอบรมอย่างน้อย 10 นาที
8. ผู้เข้าอบรมสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่องแชทได้
ในระหว่างอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
รอ รอ 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba