หัวหน้างานยุค Disruption สู่ความสำเร็จขององค์กร “Disruptive Leadership”

รหัสหลักสูตร : 21/7238

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หัวหน้างานยุค Disruption สู่ความสำเร็จขององค์กร

“ Disruptive Leadership”

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

        ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความไม่แน่นอนส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในยุคของ Disruption หากองค์กรใดสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว จะถือเป็นจุดได้เปรียบองค์กรอื่น ๆ หัวหน้างานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารพนักงานให้ได้งาน และได้ใจ พร้อมนำพาบุคลากรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการ

         หลักสูตร “ หัวหน้างานยุค Disruption สู่ความสำเร็จขององค์กร ” จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำให้หัวหน้างานพร้อมต่อการปรับตัว ด้วย 4 บุคลิกภาพ (DISC) เพื่อพัฒนาจุดเด่น ปรับปรุงจุดด้อย และแก้ปัญหาการบริหารอย่างตรงจุด เรียนรู้การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารในโลกยุค Digital Transformation ก้าวสู่การเป็น “ Disruptive Leadership” เสริมการเรียนรู้ด้วย Case Study และ Workshop ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง


หัวข้อสัมมนา

 1. ปัจจัย และผลกระทบของ Disruption
 2. นิยามหัวหน้างานในแบบคุณ? เพื่อพัฒนาการบริหารคนในยุค Disruption
 • เรียนรู้ 4 บุคลิกภาพ เสริมสร้างภาวะผู้นำ (DISC)
 • รู้จุดเด่น ปรับจุดด้อย แก้ปัญหาการบริหารอย่างตรงจุด
 1. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน จากตนเองสู่ทีมงาน
 2. แนวทางการพัฒนาทีมงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 • Re-frame: ปรับกรอบแนวคิดการทำงาน
 • Re-model: ปรับแนวทางการทำงาน
 • Re-locate: ปรับเปลี่ยนสายการทำงาน
 • Re-skill/ Up-skill: ปรับ/เพิ่ม ทักษะการทำงาน
 1. Digital Transformation กับการสื่อสารภายในองค์กร
 2. Case Study หัวหน้ากับการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ
 3. Workshop

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

คุณพีรดา รุธิรพงษ์

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba