ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1212

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 
เข้าอบรมเดือนเมษายน 2564
เข้า 2 ท่านลด 500 บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่‹ร‹วมโปรโมชั่นอื่น)


• พลาดไม่ได้!!! ถ้าจะใช้ 2 ระบบในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องทำอย่างไร
• การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงานและ
นำส่งภาษีอย่างไร
• ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax เพื่อช่วยการทำงานของนักบัญชี
• หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบของกรมสรรพากร

2. สารพันปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระวัง!!! จากการจ่ายเงินได้แต่ละประเภท
- การจ่ายเงินตามมาตรา 40(2) รับจ้างทำงานให้
- การจ่ายเงินตามมาตรา 40(3) ค่าสิทธิ
- การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ก) ค่าดอกเบี้ย
- การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปันผล หรือ ส่วนแบ่งกำไร
- การจ่ายเงินตามมาตรา 40(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
- การจ่ายเงินตามมาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระ
- การจ่ายเงินตามมาตรา 40(7) รับเหมาก่อสร้าง
- การจ่ายเงินตามมาตรา 40(8) เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)

3. ออกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษีอย่างไรไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ขายพร้อมติดตั้ง
- ขายพร้อมขนส่ง
- แถมพร้อมขาย
- ขายคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
- ขายพร้อมบริการ
- ขายแบบให้ส่วนลด

4. ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax (มุมผู้คนจ่ายเงิน มุมผู้ถูกหักภาษี)
- สะดวกต่อการใช้งานจริงหรือไม่
- ง่ายต่อการนำส่งจริงหรือไม่
- มีข้อดีอย่างไรต่อผู้จ่าย และผู้รับ

5. e-Withholding Tax เป็นหน้าที่ของใคร ใครมีหน้าที่ต้องจัดทำ และนำส่ง

6. การทำธุรกรรมผ่านระบบ e-Withholding Tax ทั้งผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินจำเป็น
ต้องอยู่ในระบบหรือไม่


7. กรณีผู้รับเงินไม่ได้เข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax จะสามารถเข้าระบบผ่านการ
ยื่นแบบผ่าน Internet (e-Filing) เพื่อดูข้อมูลการถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่


8. จะเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ต้องเตรียมตัวอย่างไร
- ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
- ในส่วนของผู้รับเงินต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

9. อัตราการหัก ณ ที่จ่ายเมื่อเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
- อัตรา 3% ไป 2% ทุกกรณีหรือไม่
- ธุรกรรมที่ต้องหัก 2% มีอะไรบ้าง

10. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax คิดอัตราหัก ณ ที่จ่ายผิดต้องทำอย่างไร
- ใครจะเป็นผู้แก้ไขและออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่

11. ผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่าถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว และถูกหักผ่านระบบ
e-Withholding Tax

- ผู้รับเงินจำเป็นต้องขอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) จากผู้จ่าย เพื่อปริ้น
เป็นเอกสาร เก็บไว้เป็นหลักฐานหรือไม่

12. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax ทำธุรกรรมเสร็จสามารถเรียกดูข้อมูลได้เลยหรือไม่

13. จุดที่ต้องระวังในการนำส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax

14. นำส่ง e-Withholding Tax มากกว่า 1 ธนาคารได้หรือไม่

15. สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่ (แบบกระดาษ/ e-Withholding Tax)
- กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร

16. กรณีค้นหาข้อมูล ไม่พบ หรือตรวจสอบแล้วไม่เจอ ต้องทำอย่างไร

17. การตรวจสอบการนำส่งเงิน และการถูกหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding
- การแก้ไขเมื่อตรวจพบว่าหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด
- ผู้รับไม่ได้อยู่ในระบบจะตรวจสอบได้อย่างไร

18. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินผิดรายการ และมีการชำระเงินกับธนาคารแล้วมาทราบ
ภายหลังต้องทำอย่างไร


19. กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากธนาคารในการหัก และนำส่งภาษี ใครต้องรับผิดชอบ

20. กรณีจ่ายซ้ำ หักซ้ำต้องทำอย่างไร

21. การยื่นภาษีเพิ่มเติมผ่านระบบ e-Withholding Tax ต้องทำอย่างไร

22. การลงทุนในระบบ e-Withholding Tax กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

23. e-Withholding Tax กับการเชื่อมโยง e-tax Invoice & e-Receip การเชื่อมโยง
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับระบบ e-Withholding Tax เมื่อมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภพ. 30, ภ.ง.ด. 54)

- นโยบายการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36

24. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด, การยื่นขาดจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่
ต้องปฏิบัติอย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba