เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/7254

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ให้กับพนักงานที่ต้องการเป็น มืออาชีพ
ในการทำงาน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยการทำความเข้าใจถึงการวางแผนพัฒนา ตนเอง
อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการสร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและเสริมสร้างลักษณะนิสัยของ การทำงาน
แบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ เป็น ฟันเฟืองช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ และโดดเด่นด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

หัวข้อสัมมนา

Module 1 :
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง 
- ด้านความคิด 
- ด้านความรู้สึก 
- ด้านการปฏิบัติงาน 
2. การสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง 
- วิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
- การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 
- การประเมินผลการทำงานของตนเอง 
- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทำงาน 
- วิธีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
- เคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 
4. ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน 
- ความหมายของปัญหา
- ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
- การลดความขัดแย้งในการทำงาน
5. เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างสุขในการทำงาน 

Module 2 : 
1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการพัฒนาตนเอง
2. ค้นหาสาเหตุ...สำคัญภายใต้ความรู้สึกของตนเองที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้ 
- เกิดความหงุดหงิด เบื่อหน่าย ท้อแท้ไม่ชอบงานที่ทำ 
- อยากเป็นคนเก่งแต่หาจุดแข็งของตนเองไม่เจอ 
- ต้องการเป็นคนสำคัญ - ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ฯลฯ 
3. การจัดทำกลยุทธ์และการวางแผนในการพัฒนาตนเอง 
- การทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองให้ตรงจุด 
- Set Goal การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
- การพัฒนา Competency (ความสามารถ) ของตนเอง 
4.การจัดทำ IDP (Individual Development Plan) ด้วยตนเอง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba