การจัดทำงบประมาณด้วย Excel เพื่อวางแผนและควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรใหม่ 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/5171

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำงบประมาณด้วย Excel
เพื่อวางแผนและควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
  • ใช้สูตรและฟังก์ชั่น Excel จัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วางแผนกลยุทธ์ในการจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมการดำเนินการในแต่ละส่วนงาน
  • ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณด้วย Excel เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร


วิทยากร ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำงบประมาณเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

2. แนวทางการจัดทำงบประมาณ และกระบวนการจัดทำงบประมาณ
- Top – Down Budgeting
- Bottom – up Budgeting
- Integrated Budgeting

3. การใช้สูตรและฟังก์ชั่น Excel ในการจัดทำงบประมาณ และวงจรการวางแผนงบประมาณ

4. กลยุทธ์การจัดการงบประมาณด้านการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณด้านการดำเนินงาน (Operation Budget) ด้วย Excel
- งบประมาณการขาย (Sale Budgeting)
- งบประมาณการผลิต (Production Budgeting)
- งบประมาณวัตถุดิบทางตรง (Direct Material Budgeting)
- งบประมาณค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Budgeting)
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต-การขาย (Material Overhead and Sales Budgeting)
- งบประมาณต้นทุนการขาย (Cost of goods Sold Budgeting)
- งบประมาณสินค้าปลายงวด (Ending Inventory Budgeting)
- งบประมาณการเงิน (Financial Budgeting)
- งบประมาณการบริหารงานทั่วไป (Administrative Budgeting)
- งบกำไรขาดทุนโดยประมาณ (Budgeted Income Statement)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba